"armslag" vertalen - Engels

NL

"armslag" in het Engels

NL

armslag {de}

volume_up
Wat blijft er over van de plannen van de commissaris om via een verschuiving van de fondsen het plattelandsbeleid meer armslag te geven?
What remains of the Commissioner's plans to give rural policy more elbow room via a shift in funds?

Voorbeeldzinnen voor "armslag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe lidstaten hebben vrij veel armslag gekregen bij de omzetting van de richtlijn.
The Member States have been given considerable room for manoeuvre in transposing the directive.
DutchWij hebben weliswaar enige armslag, maar ik wil toch verzoeken om eerbiediging van de spreektijd.
We have some time in hand, but I would ask you not to exceed our time-limits.
DutchDit is echter niet de enige armslag die wij de lidstaten bieden.
This is not the only way in which we are offering Member States more room for manoeuvre.
DutchDeze aanpak zou veel minder star zijn en de lidstaten veel meer armslag bieden.
This formula would be much more flexible, and would leave the Member States much more room for manoeuvre.
DutchTot nu toe hadden de plaatselijke autoriteiten een zekere armslag bij de toepassing van het programma.
The local authorities used to have more scope to decide how to implement the programme.
DutchTenslotte wens ik dat, wat het onderzoeksbeleid betreft, de Commissie zoveel mogelijk armslag krijgt.
Finally, I hope that the Commission will have as much leeway as possible in research policy.
DutchDe Marokkaanse minister van Visserij heeft van zijn kant echter duidelijk gemaakt dat Marokko geen enkele armslag had.
However, the Moroccan Minister stressed that Morocco had no room for manoeuvre.
DutchWe hadden dan ook geen armslag om het te herschrijven om ruimte te creëren voor niet goedgekeurde gifpil-activiteiten.
Therefore we had no scope to rewrite it to allow unapproved poison pill action.
DutchGroeipercentages van 1 of 2 procent laten geen enkele armslag.
With 1 % or 2 % increases, there is no room for manoeuvre.
DutchMaar door het verslag-Sjöstedt wordt deze armslag beperkt.
Yet, the Sjöstedt report reduces this room for manoeuvre.
DutchZeker, het Protocol geeft de lidstaten een zekere armslag, gebaseerd op het voorzorgsbeginsel.
The protocol does indeed leave the Member States a great deal of discretion, based on the precautionary principle.
DutchVerder wil ik nog wijzen op de bepaling waaruit opgemaakt kan worden dat de Atlantic Dawn meer armslag krijgt.
The other point I wish to make relates to the clause which appears to facilitate the Atlantic Dawn.
DutchWij kunnen geen dingen doen die in de verdragen verboden zijn, maar wij moeten wel enige armslag hebben en ruimte voor interpretatie.
But the treaties inevitably allow a margin of appreciation, a scope for interpretation.
DutchTen eerste: voldoende armslag voor het communautaire visserijbeleid in de komende financiële vooruitzichten is een absolute must.
Firstly, adequate funding of the CFP in the forthcoming financial perspective is imperative.
DutchOm te beginnen moeten wij afzien van verdragen als de GATS omdat wij daarmee onze armslag beperken.
We must start by refraining now from signing agreements such as the GATS agreement which would tie our hands in the future.
DutchWij zijn voor onafhankelijkheid van dit Agentschap, maar de voorstellen van de Commissie geven niet veel armslag.
We would like it to be independent, whereas the Commission proposals in fact leave it little margin for manoeuvre.
DutchWanneer de Commissie haar verslagen indient, heeft dit Parlement nauwelijks armslag om zijn invloed te doen gelden.
The room for manoeuvre and involvement of this Parliament when the Commission presents its reports is practically zero.
DutchWat blijft er over van de plannen van de commissaris om via een verschuiving van de fondsen het plattelandsbeleid meer armslag te geven?
What remains of the Commissioner's plans to give rural policy more elbow room via a shift in funds?
DutchOnze armslag op dat gebied is dus beperkt.
DutchOok steun ik de amendementen die dierenartsen en coördinerende instanties in de lidstaten meer armslag geven.
I also endorse those amendments that seek to increase the freedom of action of veterinarians and the steering bodies in the Member States.