"Armeense" vertalen - Engels

NL

"Armeense" in het Engels

NL Armeense
volume_up
{de}

Armeense (ook: Armeniër, Armeen)
De Armeense genocide moet zonder meer door Turkije worden erkend.
As regards the Armenian genocide, it absolutely must be recognised by Turkey.
1 / de weigering van de Turkse regering om de Armeense massamoord te erkennen
1/ the refusal of the Turkish Government to recognise the Armenian genocide
Dit verslag staat zeer kritisch tegenover de Armeense bezetting van Azerbeidzjaans grondgebied.
This report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
Armeense

Voorbeeldzinnen voor "Armeense" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe erkenning van de Armeense genocide is een erkenning van de menselijke waardigheid.
All the accounts bear witness to the same ordeal of the civil populations of Armenia.
DutchWij zouden in de Armeense kwestie een beheerster en vooral actievere rol moeten spelen.
A more relaxed and, above all, a more active role in the Armenia issue would be helpful.
DutchEr is nog een ander onderwerp dat besproken moet worden, namelijk de erkenning van de Armeense genocide.
The constitution, adopted under a military regime, is not a basis on which the rule of law and fundamental rights and freedoms can be guaranteed.
DutchMijnheer Blair, wellicht dat u ook een deel van uw goodwill bij Turkije kunt gebruiken om het Armeense embargo en de grenskwestie op te lossen.
Mr Blair, you might also might want to use some of your goodwill with Turkey to resolve the Armenia embargo and border issue.
DutchOp die manier zullen ook wij documenten over Turkije kunnen schrijven zonder het dilemma hoe we met de Armeense kwestie moeten omgaan.
This would also make it possible for us, too, to produce documents on Turkey without worrying about how to address the question of Armenia.
DutchHet gaat erom de veiligheid van de Armeense bevolking in Nagorno-Karabach te verzekeren en een einde te maken aan de blokkade van Armenië door Turkije en Azerbeidzjan.
This involves guaranteeing the security of Armenians in Nagorno-Karabakh and putting an end to the blockade imposed on Armenia by Turkey and Azerbaijan.
DutchDe hele Armeense gemeenschap en de kinderen van de Armeniërs die in het begin van de eeuw naar onze landen zijn geëmigreerd, verwachten vandaag een daad van rechtvaardigheid.
At a time when the last witnesses of exile, the last survivors of the carnage, are quietly passing away, the work and the duty of remembrance are even more necessary.
DutchWat de Armeense kwestie betreft, ben ik het er persoonlijk niet mee eens dat buitenlandse parlementen oordelen over gebeurtenissen die honderd jaar geleden hebben plaatsgevonden.
As far as the Armenia issue is concerned, I personally am opposed to the notion that foreign parliaments should seek to judge history and events which took place a hundred years ago.
DutchHet protest van de burgers tegen de verkiezingsuitslag was zo hevig dat de Armeense regering genoopt werd troepen en tanks de straten van Jerevan op te sturen om de onlusten te beëindigen.
It is also known that after the elections there were disturbances that led the government to deploy troops and tanks on the streets of Yerevan to control the demonstrations by the citizens.