"arbeidskrachten" vertalen - Engels

NL

"arbeidskrachten" in het Engels

volume_up
arbeidskrachten {de}
NL

arbeidskrachten {de}

volume_up
arbeidskrachten
In de tweede plaats de immigratie van werknemers en de mobiliteit van arbeidskrachten.
The second involves immigrant labour and the mobility of the labour force.
Tot slot is het belangrijk dat onze arbeidskrachten flexibel en mobiel zijn.
Finally, it is important to prepare for flexibility and mobility of the labour force.
Dit zal aanleiding geven tot een vermindering van de arbeidskrachten en een oplopende nood aan geografische mobiliteit.
This will lead to a decrease in the labour force, and to an increasing desire for geographic mobility.

Voorbeeldzinnen voor "arbeidskrachten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOok hebben we een dramatisch overschot aan arbeidskrachten, dat wil zeggen werklozen.
We also have a tragic surplus of labour in the form of people who are unemployed.
DutchTot slot is het belangrijk dat onze arbeidskrachten flexibel en mobiel zijn.
Finally, it is important to prepare for flexibility and mobility of the labour force.
DutchIn de tweede plaats de immigratie van werknemers en de mobiliteit van arbeidskrachten.
The second involves immigrant labour and the mobility of the labour force.
DutchEuropa kan niet concurreren op basis van goedkope arbeidskrachten of lage sociale normen.
Europe cannot compete on the basis of cheap labour or low social standards.
DutchIk vroeg de directeur wat zijn grootste probleem was op het gebied van arbeidskrachten.
I asked the managing director what his biggest problems were in terms of the workforce.
DutchWij moeten definitief afstappen van de idee dat arbeidskrachten een last zijn.
We should definitely rid ourselves of the idea that it is a burden.
DutchDit vereist, tot slot, een aanpassing van de arbeidskrachten aan de nieuwe informatietechnologie.
This means that the workforce has to adapt to the new information technologies.
DutchHet resultaat hiervan is dat duizenden arbeidskrachten hun baan zullen verliezen.
As a result of that, thousands of workers will lose their jobs.
DutchSommigen stellen voor hooggeschoolde arbeidskrachten naar de Unie te halen.
Some are suggesting importing a trained elite into the Union area.
DutchMet bulkproducten en slecht geschoolde arbeidskrachten redden wij het in de toekomst niet.
We will not succeed in the future with just bulk products and a poorly trained workforce.
DutchDie landen worden alleen ingeschakeld om tijdelijk goedkope arbeidskrachten te leveren.
All that those countries are needed for is to provide cheap labour.
DutchDe vrees om overspoeld te worden door goedkope arbeidskrachten, is ongegrond gebleken.
Concerns about an avalanche of cheap labour have proved unfounded.
DutchDe verplaatsing van de productie naar landen met goedkopere arbeidskrachten lijkt onvermijdelijk.
The transfer of production to countries with cheaper workforces appears inevitable.
DutchDe rekrutering van arbeidskrachten uit derde landen moet selectief geschieden.
Recruitment of immigrant workers should be done selectively.
DutchAls zij dit wel zouden doen, zouden wij nu een tekort aan arbeidskrachten hebben.
If they did, we would be in a position of overemployment.
DutchIntegendeel, wij zien de nieuwe lidstaten als een bron van arbeidskrachten.
On the contrary, we view the new Member States as a resource.
DutchIntegendeel, Zweden staat open voor arbeidskrachten uit de hele EU.
On the contrary, it is open to labour from around the EU coming in.
DutchDe Verenigde Staten zijn daar momenteel wel mee bezig, zij trekken arbeidskrachten uit de hele wereld aan.
The United States are succeeding by using human resources from all over the world.
DutchTen tweede zal een afnemende bevolking een tekort aan arbeidskrachten veroorzaken.
Number two: a declining population means scarce labor.
DutchTen tweede zijn we dan niet zo afhankelijk meer van arbeidskrachten uit het buitenland.
Secondly, we would not be so dependent on imported labour.