"arbeidskracht" vertalen - Engels

NL

"arbeidskracht" in het Engels

volume_up
arbeidskrachten {de}
NL

arbeidskracht {de}

volume_up
arbeidskracht (ook: personeel, mankracht)

Voorbeeldzinnen voor "arbeidskracht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe arbeidskracht van vrouwen moet hier dus meer in het middelpunt worden geplaatst.
This, then, is where we have to focus more on women's role in the labour force.
DutchHij heeft de koppeling van premies aan arbeidskracht en daarmee meer sociale cohesie gedwarsboomd.
He blocked the social cohesion that the coupling of premiums to each worker would have achieved.
DutchDaar is sprake van wanneer goedkope arbeidskracht vrijelijk ingezet mag worden in het zeevervoer van de Europese Unie.
This will be the case if cheap labour is able to be exploited freely in EU shipping.
DutchOok andere factoren dan de wisselende vraag naar arbeidskracht zijn van invloed op hun mobiliteit.
The fact that they should want to move can be due to other factors than changing demands in the workforce.
DutchDe vier basisvrijheden van de Europese Unie hebben tot op heden alleen het vrije verkeer van arbeidskracht omvat.
The EU's four basic freedoms have until now only embraced the free movement of the workforce.
DutchWe weten heel goed dat ons deel van de wereld over een paar jaar behoefte aan arbeidskracht krijgt.
We are, of course, well aware that our part of the world will require a labour force in not very many years ' time.
DutchTegelijkertijd wordt gezegd dat de flexibilisering van de arbeidskracht gepaard moet gaan met sociale zekerheid voor de werknemers.
At the same time it is said that this flexibility of labour should be combined with security for workers.
DutchArbeidskracht wordt beschouwd als een goed dat op de interne markt vrij moet kunnen bewegen, net als andere goederen.
The workforce is seen as a resource that must be able to move freely within the single market along with other resources.
DutchBelasting moet ook verplaatst worden van arbeidskracht naar elders, bijvoorbeeld naar de speculatieve valutahandel.
Similarly, the burden of taxation has to shift from the shoulders of the workforce to such areas as, for example, speculative currency dealing.
DutchMevrouw de Voorzitter, het is duidelijk dat het vrije verkeer van arbeidskracht een van de fundamentele rechten van de burgers van de Europese Unie is.
Madam President, obviously the free movement of the workforce is one of the basic rights of citizens in the EU.
DutchDat Europa moet worden opengesteld voor immigratie van arbeidskracht is een conclusie die ook de meest fanatieke tegenstanders hebben omarmd.
The fact that Europe must be opened up to immigration of labour is a conclusion which even the toughest opposition have adopted.
DutchZoals dit op het ogenblik in de meeste lidstaten het geval is, staat die maatschappij niet positief tegenover het idee van de vrouw als arbeidskracht.
As society stands in the vast majority of Member States, it does not favour the participation of women in the workforce.
DutchZodra landeigenaren geld beginnen te verliezen, en arbeidskracht meer gaat kosten, zijn er enkele machtige belanghebbenden die de toekomst gaan vrezen.
When land owners start to lose money, and labor demands more pay, there are some powerful interests that are going to fear for the future.
DutchGlobaal gezien is het grootste probleem van de huidige Europese belastingheffing dat ze steeds meer gericht is op zogenoemde immobiele factoren ofwel op arbeidskracht.
On the global level, the biggest problem for current European taxation systems is the imposition of taxes on 'fixed ' factors, i. e. the workforce.