"Arabische" vertalen - Engels

NL

"Arabische" in het Engels

EN

NL Arabische
volume_up
{de}

Arabische

Voorbeeldzinnen voor "Arabische" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVeeleer moeten wij de banden met de Arabische en islamitische wereld versterken.
On the contrary, we must strengthen these ties with the Arab and Muslim world.
DutchWaarom hebben de Arabische landen deze situatie in vredesnaam laten voortduren?
Why in the name of humanity have the Arab states allowed this situation to persist?
DutchTunesië is in dit opzicht in de ogen van de Arabische wereld een ontwikkeld land.
Tunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
DutchHoe zit het met de Arabische lente en zaken die bijvoorbeeld in Egypte zijn gebeurd?
What about Arab Spring and things that have been happening, for example, in Egypt?
DutchVolgens de voorzitter van de Arabische Liga worden dan de poorten van de hel geopend.
The President of the Arab League has warned that we are opening the gates of hell.
DutchBovendien is Tunesië het eerste land van de Arabische Liga dat bigamie heeft afgeschaft.
Plus, Tunisia is the first country in the Arab League to have abolished bigamy.
DutchTurkije is naar mijn mening het land dat een brug kan slaan naar de Arabische wereld.
In my view, Turkey is the country that can build a bridge to the Arab world.
DutchDit is ook een kwestie van geloofwaardigheid van de Europese Unie in de Arabische wereld.
It is also a matter of the credibility of the European Union in the Arab world.
DutchMaar tegelijkertijd herverbinden we ons met onze Arabische cultuur en dragen die uit.
But at the same time we are reconnecting and reasserting our Arab heritage.
DutchIn de Arabische wereld -- en dat kwam niet alleen door de film, maar door de personages.
In the Arab world -- and it's not really by the film; it's by the characters.
DutchOok de situatie in Irak is een grote bron van zorg in de Arabische wereld.
The situation in Iraq is also a source of great concern in the Arab world.
Dutch4Shbab was gecreëerd als een alternatief voor bestaande Arabische muziekzenders.
4Shbab was set up as an alternative to existing Arab music channels.
DutchIk ben vastbesloten nauw samen te werken met de leiders van de Arabische wereld.
I am determined that we will work in close partnership with the leadership of the Arab world.
DutchDit is wellicht effectiever dan vijanden maken in de Arabische wereld.
There must be a better alternative to making enemies for ourselves in the Arab world.
DutchHet zou een leidende rol moeten spelen in de politieke modernisering van de Arabische wereld.
She must play a leading role in the political modernisation of the Arab world.
DutchMauritanië is een van de vijf landen van de grote Arabische Maghreb.
Mauritania is one of the five countries that together form the Arab Maghreb.
DutchDe Arabische wereld vraagt duidelijk veel meer van Europa dan wij momenteel kunnen bieden.
We see that the Arab world demands much more from Europe than we can give at this time.
DutchDe dictatuur in Irak is niet kwalijker dan die in de omringende Arabische landen.
Iraq is no more dictatorial a country than its Arab neighbours.
DutchMaar wie kent de daadwerkelijke publieke opinie in de Arabische landen?
Who knows, however, what real public opinion is in the Arab countries?
DutchMet name het initiatief van de Arabische Liga verdient al onze aandacht.
The Arab League initiative in particular deserves our full attention.