"apparaat" vertalen - Engels

NL

"apparaat" in het Engels

NL apparaat
volume_up
{het}

Wij hebben nu een apparaat dat functioneert.
We now have an apparatus which works.
Met andere woorden, zowel in Londen als in Stockholm is er sprake van een geconsolideerd toezichthoudend apparaat.
In other words, both in London and in Stockholm there is a consolidated regulatory apparatus.
Zonder een ingrijpende hervorming van de structuren en het administratieve apparaat zou geen enkele verandering mogelijk zijn geweest.
Indeed, there can be no change without comprehensive reform of the structures and apparatus of administration.
apparaat (ook: inrichting, middel, toestel)
volume_up
device {znw.}
De courantste is een apparaat dat lijkt op dat ding daar aan de linkerkant.
And the most common of these is in a device that looks like the thing on the left.
In het hart van dit apparaat wekten we 16 megawatt aan fusie-energie op in 1997.
In the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
Dit is dus een voorbeeld van een apparaat gemaakt van een eenvoudig stukje papier.
So, this is an example of a device made from a simple piece of paper.
apparaat (ook: toestel, machine)
Dat is allemaal gelukt met een apparaat dat hierop lijkt.
That was all done on a machine that looks like this.
In werkelijkheid heb ik telkens gestemd behalve één keer toen het apparaat niet functioneerde.
In fact I voted every time, except once when the machine did not work.
Ik heb de Voorzitter erop gewezen dat mijn apparaat niet functioneerde.
I called to the attention of the Chair the fact that my machine did not work.
apparaat (ook: hoop, schare, troep, verzameling)
volume_up
set {znw.}
Mocht het te duur zijn voor het Parlement, dan ben ik ook geneigd om zelf een apparaat mee te nemen en het daar neer te zetten.
If it is too expensive for Parliament I would consider bringing one and setting it up myself.
Wij verwelkomen de instelling van een comité voor de opstelling van een grondwet die waarborgen zal bieden voor de modernisering van het gerechtelijk apparaat en de bescherming van de mensenrechten.
We welcome the fact that a constitutional drafting committee has been set up to draft a constitution which will modernise the judicial system and protect human rights.

Voorbeeldzinnen voor "apparaat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDie kiezers kijken naar ons en vinden Europa een log en bureaucratisch apparaat.
This electorate looks at us and sees the European system as unwieldy and bureaucratic.
DutchWe stopten een chip van 10 cent, met informatie, in de stekker van het apparaat.
We put a 10-cent digital transponder, a data tag, in the appliance plug.
DutchZelfs met de hulp van mijn buren lukt het niet het apparaat aan de praat te krijgen.
Even my neighbouring colleagues who have tried to help me cannot resolve the problem.
DutchKunt u ons vertellen wie er verantwoordelijk wordt voor het coördinerende apparaat?
Could you tell us who will be responsible for the coordinating machinery?
DutchEen rechtsstaat is ondenkbaar zonder onafhankelijk gerechtelijk apparaat.
A constitutional state is unthinkable without an independent judicial system.
DutchDe veilige elektrische grenzen van een apparaat zijn aangegeven in zijn stekker.
The appliance's safe operating parameters are embedded into its plug.
DutchHet draagbare echografie apparaat is bezig de stethoscoop te overtreffen en te verdringen.
So the handheld ultrasound is basically surpassing and supplanting the stethoscope.
DutchIn veel van deze landen is er nog steeds sprake van een zeer slecht, gebrekkig justitieel apparaat.
In many of these countries the judicial system is still very poor and deficient.
DutchBijvoorbeeld de liften van dit gebouw worden hoogstwaarschijnlijk bestuurd door zo'n apparaat.
For example, the elevators in this building most likely are controlled by one of these.
Dutch. ~~~ Je plaatst die op een klein apparaat.
You can't manipulate it very well, although I'll show something about that in a moment.
DutchHet is een repressief apparaat dat hier voor zijn voortbestaan baat van heeft en niet de verslaafde.
It is a repressive instrument which, unlike the addict, profits from this approach.
DutchTen derde zijn ze bang dat de steun zal verdwijnen in het bureaucratisch apparaat van de donoren.
Thirdly, people are afraid that assistance will disappear into the donors ' bureaucracy.
DutchDus druk ik u nogmaals op het hart, commissaris Fischler: zit uw bureaucratische apparaat achter de vodden.
So I urge you once again, Commissioner Fischler, to get your bureaucracy moving.
DutchIk zal jullie de geavanceerde technologie laten zien van de New York Times om dit apparaat te testen.
I'll show you the advanced technologies we use at the New York Times to test this gear.
DutchDat alles bewaakt door een politie-apparaat dat we Europol noemen.
Everything being monitored by a police office we call Europol.
DutchU hebt gelijk dat de hervorming van het justitiële apparaat nog achterblijft.
Administrative capacities could also be improved.
DutchDit alles is karakteristiek voor het politieke leven en het gerechtelijk apparaat in Cambodja.
These are all features of political life in Cambodia and of how the system of justice operates there.
DutchHet is zeer belangrijk dat de regering werkt aan de opbouw van een echt niet-gepolitiseerd ambtelijk apparaat.
It is important that the government works to build a genuinely non-political civil service.
Dutch. ~~~ Het is een medisch apparaat.
This is a therapy that takes time to work.
DutchWat zegt het eigenlijk over de situatie in een dergelijk bestuurlijk apparaat als we dit eerst moeten opschrijven?
If we have to put this in writing from the outset, what does that say about conditions in place?