"annexeren" vertalen - Engels

NL

"annexeren" in het Engels

NL

annexeren [annexeerde|geannexeerd] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Je kunt geen grondgebied annexeren en koloniseren en tegelijkertijd beweren dat je vrede wil.
One cannot annex territory and colonise and then want peace.
Marokko heeft altijd bezwaren geuit tegen dit referendum, want wat Marokko wil, is de Sahara annexeren.
Morocco has always tried to prevent this referendum from taking place because what it really wants is to annex the Sahara.
Men kan door onderhandelingen land tegen elkaar uitruilen, maar - en dit is ook de basis van het VN-Handvest - men mag geen land annexeren.
It is permissible to exchange land by means of negotiations, but not – and this is also at the heart of the UN Charter – to annex land.

Voorbeeldzinnen voor "annexeren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchJe kunt geen grondgebied annexeren en koloniseren en tegelijkertijd beweren dat je vrede wil.
One cannot annex territory and colonise and then want peace.
DutchZo is men wederom bezig om nieuw gebied te annexeren.
In this way, new territories are being annexed.
DutchMarokko heeft altijd bezwaren geuit tegen dit referendum, want wat Marokko wil, is de Sahara annexeren.
Morocco has always tried to prevent this referendum from taking place because what it really wants is to annex the Sahara.
DutchMen kan door onderhandelingen land tegen elkaar uitruilen, maar - en dit is ook de basis van het VN-Handvest - men mag geen land annexeren.
It is permissible to exchange land by means of negotiations, but not – and this is also at the heart of the UN Charter – to annex land.
DutchZoals het er nu uitziet, lijkt de EU de Midden- en Oost-Europese landen te willen annexeren, gezien het feit dat ze alle EU-wetten moeten aanvaarden zonder invloed op de inhoud te hebben.
The way things look now, the EU seems to want to annex the countries of central and eastern Europe, as they would have to accept all the EU's laws without having any influence over their substance.