"amper" vertalen - Engels

NL

"amper" in het Engels

EN

"ampere-second" in het Nederlands

NL

amper {bijwoord}

volume_up
Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie gaf hier amper gelegenheid toe.
The original Commission proposal was barely in line.
zodat ze zelf had kunnen zien dat haar onschuldige windje amper mijn gezicht schampte
so she could see that her really quite inoffensive pop had only barely grazed my face
Voor de boeren, die de huidige administratieve rompslomp al amper kunnen bolwerken.
The farmers, who can barely cope with the current red tape.
De Commissie is stuurloos en komt amper nog naar hier met nieuwe wetgeving.
The Commission is rudderless and hardly ever tables fresh legislation.
Er bestaan amper nog belangrijke media die echt onafhankelijk zijn.
There are hardly any really independent large media left.
Het is daarom amper gepast om slechts een paar landen uit te kiezen.
Under those circumstances it is hardly appropriate to select just a few countries.
Maar deze theorie kan amper van toepassing zijn op de huidige situatie in Europa.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Het Verdrag van Nice valt amper te begrijpen, laat staan uit te leggen.
The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
Hij heeft amper een rechtvaardig proces gekregen en werd op onduidelijke gronden veroordeeld.
He had scarcely received a just trial and had been sentenced on flimsy grounds.
Ze zijn amper écht begonnen, zou ik eerder zeggen.
I would sooner say that they have only just started properly.
EN

ampere-second {zelfstandig naamwoord}

volume_up
ampere-second
volume_up
ampère-seconde {de}

Voorbeeldzinnen voor "amper" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHier loopt hij naar het altaar, hij kan amper lopen nu, dat is verslechterd.
Here he is walking down the aisle, but he can barely walk now, so it's impaired.
DutchMaar deze theorie kan amper van toepassing zijn op de huidige situatie in Europa.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
Dutchzodat ze zelf had kunnen zien dat haar onschuldige windje amper mijn gezicht schampte
so she could see that her really quite inoffensive pop had only barely grazed my face
DutchSindsdien is deze ratio almaar gedaald, en in 1998 bedroeg hij nog amper 2, 1 %.
That percentage has been steadily sliding ever since, falling tono more than 2.1 % in 1998.
DutchHij heeft amper een rechtvaardig proces gekregen en werd op onduidelijke gronden veroordeeld.
He had scarcely received a just trial and had been sentenced on flimsy grounds.
DutchHet kleinste geluid dat je kan waarnemen beweegt je trommelvlies amper 4 atomische diameter.
The smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
DutchHet is daarom amper gepast om slechts een paar landen uit te kiezen.
Under those circumstances it is hardly appropriate to select just a few countries.
DutchDe Commissie is stuurloos en komt amper nog naar hier met nieuwe wetgeving.
The Commission is rudderless and hardly ever tables fresh legislation.
DutchEr is echter momenteel zo weinig hergebruik dat het amper bijdraagt aan een oplossing.
However, the current level of reuse is so modest that it hardly contributes to a solution.
DutchDe vogelgriep was amper uitgebroken, of we zeiden in Europa al dat we erop voorbereid waren.
No sooner did avian flu pop up than we in Europe declared ourselves prepared for it.
DutchToch weten we een jaar voor de invoering nog amper waar het met die coördinatie naartoe gaat.
However, a year from the deadline, no-one knows exactly where we are going.
DutchNa amper twee weken heeft de euro overal de nationale munten vervangen.
Barely two weeks have passed and the euro has replaced the national currencies everywhere.
DutchWat in Maastricht niet kan, mag in Bierzet, amper 10 km verder, weer wel.
What is not possible in Maastricht is allowed in Bierzet, which is only 10 km down the road.
DutchHet Verdrag van Nice valt amper te begrijpen, laat staan uit te leggen.
The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
DutchCA: Wat dachten zij van jou -- toen amper 14, 15 -- wat dachten ze hiervan?
CA: So what did they make of -- that you were 14, 15 at the time -- what did they make of this?
DutchDe recordhouder, amper zes-en-een-halve centimeter lang, had 84 stukjes in zijn kleine maagje.
The record-holder, only two-and-a-half inches long, had 84 pieces in its tiny stomach.
DutchVoor de boeren, die de huidige administratieve rompslomp al amper kunnen bolwerken.
The farmers, who can barely cope with the current red tape.
Dutchdat er amper ruimte is voor haar persoon. ~~~ Als er al ruimte is, dan niet of nauwelijks voor haar.
there's hardly a person where she is, or if there is, it's not her, or not wholly her,
DutchWat Agenda 2000 betreft, zijn echter amper vorderingen te merken.
On the other hand, there is little sign of progress on Agenda 2000.
DutchIn 1970 ging het nog om meer dan 330.000 banen in de Gemeenschap, vandaag zijn er dat nog amper 100.000.
A third of a million jobs in 1970 throughout the EU, today barely 100, 000.

Synoniemen (Engels) voor "ampere-second":

ampere-second
English