"alternatief" vertalen - Engels

NL

"alternatief" in het Engels

NL

alternatief {het}

volume_up
alternatief (ook: keuze, keus)
Er is inderdaad een alternatief, namelijk convergentie van toezichtpraktijken.
There is in fact an alternative, to wit, a coming together of supervisory systems.
Aquacultuur is zonder twijfel hèt alternatief voor uitzichtloze overbevissing.
Aquaculture is undoubtedly the alternative to overfishing, which has no future.
Homeopathische geneesmiddelen zijn voor veel mensen een belangrijk alternatief.
Homeopathic medicinal products represent an important alternative for many people.
alternatief (ook: keuze, keus, keuzemogelijkheid)
Het schetsen van bedreigende beelden is vaak het makkelijkste alternatief.
Painting a threatening picture is often the easiest option.
Een status-quo is echt geen alternatief voor de Europese regeringen.
The status quo is not really an option for European governments.
Er is ook het alternatief van een treincorridor voorgesteld.
The option of establishing a train corridor has been put forward.
alternatief

Voorbeeldzinnen voor "alternatief" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet alternatief van de communistische beweging is zeker niet meer bemoedigend.
The alternative offered by the Communist movement is not much of an improvement.
DutchZij stonden oog in oog met een bankroet en ieder alternatief was een opluchting.
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
DutchAquacultuur is zonder twijfel hèt alternatief voor uitzichtloze overbevissing.
Aquaculture is undoubtedly the alternative to overfishing, which has no future.
DutchDaarom moet voor diegenen die willen vluchten, een alternatief beschikbaar komen.
That is why an alternative must be made available to those who want to escape.
DutchHomeopathische geneesmiddelen zijn voor veel mensen een belangrijk alternatief.
Homeopathic medicinal products represent an important alternative for many people.
DutchEr is inderdaad een alternatief, namelijk convergentie van toezichtpraktijken.
There is in fact an alternative, to wit, a coming together of supervisory systems.
DutchWat is voor ons en voor u het alternatief voor de verwoesting die oorlog heet?
The alternative to the destruction we call war - how do we, how do you see it?
DutchDierproeven zijn nu alleen nog maar toegestaan als er geen alternatief voor is.
Animal testing should be carried out only in the absence of any alternatives.
DutchMaar ik zie echt geen alternatief, gezien de manier waarop ik de situatie beoordeel.
But hey, I don't really see any alternative, given the way I read the situation.
DutchHet alternatief is dat beschavingen niet lang bestaan, maar zichzelf vernietigen.
The alternative is that civilizations don't last very long, but destroy themselves.
DutchEr bestaat momenteel overigens geen alternatief voor het strikte monetair beleid.
At this present time there is no alternative to the strict monetary policy.
DutchHet andere alternatief is een andere vervoerswijze voor het vrachtverkeer te kiezen.
Another alternative would be to use a different form of transport for freight.
DutchHet eerste is dat er geen alternatief is voor het multilaterale handelsstelsel.
The first of these is that there is no alternative to the multilateral trading system.
DutchWij moeten ons uiteraard ook de vraag stellen of er een alternatief voor dit beleid is.
We must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.
DutchAls je geen alternatief hebt, dan moet je niet zeggen dat die verkeerd is.
You have to say, ‘ the opt-out is wrong, but here are the alternatives to it’.
DutchWelk politiek alternatief kunnen we tegenover deze stapsgewijze benadering stellen?
Is there any political alternative we can propose to this gradual approach?
DutchIk had gedacht dat Afrika een voor de hand liggend alternatief voor ASEAN zou zijn.
I would have thought that Africa was the natural continent to move on to after ASEAN.
DutchDe herziening in 2008 van het SAP Plus zou daarvoor een goed alternatief kunnen vormen.
The review in 2008 of the GSP plus could prove to be a sound alternative for this.
DutchToen ik de resolutie zag, hebben de diensten mij verzekerd dat het een alternatief was.
When I then saw the resolution, the services assured me it was an alternative.
DutchDit is geen alternatief, maar een ander belangrijk element in de strijd tegen drugs.
This is not an alternative, but an important other element in the fight against drugs.