"alstublieft" vertalen - Engels

NL

"alstublieft" in het Engels

EN
NL

alstublieft {bijwoord}

volume_up
Alstublieft stop!" ~~~ Idris pauzeert, dan beweegt hij opnieuw, en Fraser zegt, "Alstublieft!
Please stop!" Idris pauses, then he moves again, and Fraser says, "Please!
Wilt u alstublieft bevestigen dat dit vertaald zal worden met " public interest "?
Could you please confirm that this will be translated as 'public interest '?
Houdt u alstublieft uw religie buiten ons leven en uit de politiek.
Please keep your religion out of our lives and please keep it out of politics.

Voorbeeldzinnen voor "alstublieft" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWilt u dit alstublieft natrekken, want we zitten hier met een tegenstrijdigheid.
May I ask you to check that, because we undoubtedly have a contradiction here.
DutchDus, beginnend met uw zeven-cijferig getal, roep er zes cijfers van alstublieft.
So, starting with your seven-digit number, call out any six of them please.
DutchOnthoudt u alstublieft van al te grote lofreden, want daar komt u van terug.
Do not give yourselves too much credit because you will have to take the blame.
DutchGeachte afgevaardigden, wilt u er alstublieft aan denken dat het bijna 20.00 uur is.
I am sure you are all aware, ladies and gentlemen, that it is very nearly 8 p. m.
DutchIk weet dat ik flexibel moet zijn, maar maakt u daar alstublieft geen misbruik van.
I know that I need to be flexible, but please do not try to take advantage of this.
DutchWilt u alstublieft bevestigen dat dit vertaald zal worden met " public interest "?
Could you please confirm that this will be translated as 'public interest '?
DutchKunt u mij echter alstublieft zeggen wat geloofwaardige militaire middelen zijn?
I would ask you all, please, what are credible military resources supposed to include.
DutchBegrijpt u dus alstublieft dat wij er tuk op zijn zo transparant mogelijk te werken.
So please understand that we are adamant about being as transparent as we can.
DutchDus, beste collega's, laat ons alstublieft van mekaar leren zonder te harmoniseren.
I therefore urge you to learn from each other without the need to harmonise.
DutchGeachte collega, wilt u alstublieft het standpunt van de Commissie niet verdraaien?
I must ask you, honourable Member, not to distort the Commission's position.
DutchDe heer Kuckelkorn heeft gezegd: " Wilt u de Raad alstublieft uw tanden laten zien?
Mr Kuckelkorn said, " Would you please stand up to the Council of Ministers? "
DutchWel, mijnheer Byrne, legt u ons toch alstublieft uit wat u tegen giraffes heeft.
So tell us, Mr Byrne: please tell us, what have you got against giraffes?
DutchHet moet vandaag niet gerealiseerd worden maar alstublieft wacht niet te lang.
Not everything needs to be done today, but please let us not wait too long.
DutchHelpt u ons alstublieft om van de Raad antwoord op onze vragen te krijgen.
So, could you please help us to obtain answers to our questions from the Council?
DutchLaten we alstublieft bij alles wat we verordenen een kosten-baten-analyse doorvoeren.
And let us carry out a cost-benefit analysis of all the rules that we adopt.
DutchMijnheer de commissaris, zou u alstublieft uw eigen verordening nog eens willen lezen?
I would also like to suggest that you read your own regulation again, Commissioner.
DutchGeeft u ons nu alstublieft specifieke antwoorden, en geen algemeenheden.
Please give us some specific answers now and not just general areas of concern.
DutchDus alstublieft, commissaris en Brits voorzitterschap van de Vervoerraad, doe iets.
So please, Commissioner, and the British Presidency of the Transport Council, act now.
DutchMijnheer de commissaris, weegt u alstublieft ook de stenigingen in Iran mee.
Commissioner, I would ask you also to take account of the stonings in Iran.
DutchAlstublieft, mijnheer de minister, bespaar ons allemaal een afgang op dat punt.
I beg you, Mr Yiannitsis, spare us all a disappointment in this respect.