"alles in orde?" vertalen - Engels

NL

"alles in orde?" in het Engels

NL

alles in orde? [voorbeeld]

volume_up
alles in orde?
I'm sure everything's OK,

Voorbeeldzinnen voor "alles in orde?" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk heb het verslag afgewezen, daar het de indruk wekt dat alles in orde is.
The report presents the situation as if all were well with the farming world.
DutchU bedoelt echter dat alles in orde zal komen, als wij dat overnemen wat u hebt ingediend.
This means that if we adopt what you have submitted to us, then it will go through.
DutchWij zullen uiteraard de vertalingen controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.
We will of course check the translations to ensure that everything is in order.
DutchDat is natuurlijk even verkeerd als beweren dat alles in orde is.
That is, of course, as false as if one were to maintain that everything is in order.
DutchAan de andere kant betekent dit niet dat alles in orde is en er geen kritiek meer mogelijk is.
This does not, however, mean that everything is fine and that no criticisms should be made.
DutchIk kan met die agent praten...... vanuit hier en zeggen dat alles in orde is.
I can talk to the police officer from here using that,
DutchHet verheugt mij dan ook dat alles in orde is in mijn land.
Of course, I am glad that we are doing things properly in our country.
DutchHet zou sterk overdreven zijn, te zeggen dat er helemaal geen probleem bestaat, te doen alsof alles in orde is.
It would be a great exaggeration to say that there is no problem, to pretend that all is well.
DutchDat zou toch voor de Commissie een oorkonde zijn dat in 1996 alles in orde was.
To do so would actually be to give the Commission a clean bill of health, a confirmation that everything was in order in 1996.
DutchDie clausule wordt elke dag weer geschonden, maar wij geven nog steeds massa's steun alsof alles in orde is.
That stipulation continues to be breached on a daily basis, but we still pump in aid as if all was well.
DutchHet gaat hier om een asymmetrisch akkoord met een land waar nog voorlopig niet alles in orde is.
What is at issue here is an asymmetric agreement with a country in which, for the moment, everything is not as it should be.
DutchBlijkbaar wil zij ons daarmee wijsmaken dat bij ons alles in orde is en dat ook alles in orde zal blijven.
It evidently wants to fool us into believing that everything in our garden is lovely and is going to stay that way.
DutchMijns inziens moeten wij ons baseren op het oordeel van het comité dat het sein gaf dat alles in orde was.
My understanding is that it is the committee that gave the all-clear which is the committee on which we are relying.
DutchZij doet niet voorkomen alsof alles in orde is.
It has not pretended that everything is all right.
DutchDoe gewoon wat ik zeg, dan komt alles in orde.
DutchVaak stellen wij immers vast dat de kandidaat-landen zich grote moeite getroosten om de schijn te wekken dat alles in orde is.
Indeed, we often note that candidate countries go out of their way to create the impression that all is well.
DutchGrapje schat met de mensen is alles in orde
DutchMisschien is er een groot, kosmisch plan dat verschrikkelijk lijden toestaat zodat tenslotte alles in orde zal komen.
Perhaps there is a great, cosmic plan that allows for horrible suffering so that everything will work out OK in the end.
DutchIk moet terugkeren en alles in orde maken.
DutchIn mei 1993 hebben experts die door de Commissie waren aangesteld, een bezoek gebracht aan Dounreay en zij hebben verklaard dat alles in orde was.
In May 1993, experts appointed by the Commission visited Dounreay and gave it a clean bill of health.

Vergelijkbare vertalingen voor "alles in orde?" in Engels

orde zelfstandig naamwoord
English
alles zelfstandig naamwoord
alles bijwoord
English
alles voornaamwoord
English
in voorzetsel
in bijvoeglijk naamwoord
English
niet helemaal in orde bijvoeglijk naamwoord
English
komt in orde
English