NL

alfabet {het}

volume_up
alfabet (ook: ABC)
Dat is het elementaire alfabet dat volgens de quantummechanica trilt.
This is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
We kunnen onszelf niet meer voorstellen zonder alfabet en schrijven.
We cannot imagine ourselves without the alphabet and writing.
Deze spin gaat door het hele alfabet heen met identieke adjectieven en substantieven.
So this spider goes through the whole alphabet with identical adjectives and substantives.

Voorbeeldzinnen voor "alfabet" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMocht u denken dat ik overdrijf, dit is het begin van het Alfabet van Antropologie.
Lest you think I exaggerate, here are the beginnings of the A-B-Cs of anthropology.
DutchAlle kennis van de Engelse taal en het Engelse alfabet is verloren gegaan.
All knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
DutchDat is het elementaire alfabet dat volgens de quantummechanica trilt.
This is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
DutchDeze spin gaat door het hele alfabet heen met identieke adjectieven en substantieven.
So this spider goes through the whole alphabet with identical adjectives and substantives.
DutchDat nieuwe alfabetisme moet vele volwassenen worden bijgebracht, te beginnen bij het alfabet.
This new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
DutchWe kunnen onszelf niet meer voorstellen zonder alfabet en schrijven.
We cannot imagine ourselves without the alphabet and writing.
DutchDit is een letter van het alfabet die slechts een keer gevouwen is.
This is a letter of the alphabet that's been folded just once.
DutchMaar eerst moet ik vragen: wat zijn deze bouwstenen, zoals het alfabet, die ik liet zien?
But first I have to ask: what are these building blocks, like the alphabet, elements that I showed you?
DutchAchter welke letters van het alfabet de terroristen hun wreedheid verbergen, heeft geen enkel belang.
It does not matter what letters of the alphabet the terrorists use to camouflage their atrocities.
DutchNu kon ik dat in dit verhaal stoppen, dat een alfabet is, om dan hopelijk op iets anders uit te komen.
And so, I was able to put that into this story, which is an alphabet, and hopefully go on to something else.
DutchNiet lang daarna werd het alfabet uitgevonden.
Not too much longer after that, the alphabet was invented.
DutchAls ik maar weet dat er een soort alfabet is.
As long as I know that there's some sort of alphabet.
DutchGewoon omdat het in de Europese Unie zo gaat: men heeft nog maar net A gezegd of het hele alfabet is al opgebruikt.
Well, the fact is that when someone says 'A ' in the European Union, it is not long before the whole alphabet has been used.
DutchInternationaal Fonetisch Alfabet
DutchWe hebben het hele alfabet nodig.
DutchHet eerste wat deze kinderen deden was een website zoeken om zichzelf het Engelse alfabet te leren.
And you see here a little clip of -- one of these villages -- the first thing that these children did was to find a website to teach themselves the English alphabet.
DutchLetters van het alfabet?
DutchIk zou een grafiek maken van de frequentie van hoe vaak elk van de 26 letters van het alfabet voorkomt in een tekst geschreven door willekeurige apen.
So here would be a frequency plot of how often you find each of the 26 letters of the alphabet in a text written by random monkeys.
DutchHier staat bijvoorbeeld een zin die in het Engels is geschreven en dezelfde zin die in het Nederlands is geschreven met dezelfde letters van het alfabet.
So for example, here's the same sentence written in English and the same sentence written in Dutch using the same letters of the alphabet.
Dutchdeze ijslaag begon als sneeuw 15,:,800 jaar geleden, toen onze voorvaderen zich in verf doopten en de radicaal nieuwe technologie van het alfabet overwogen.
This ice formed as snow 15,800 years ago, when our ancestors were daubing themselves with paint and considering the radical new technology of the alphabet.