"al de" vertalen - Engels

NL

"al de" in het Engels

NL

al de {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Is het niet nuttig om eens te kijken naar de resultaten van al de bestaande wetten?
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
De tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.
Al de groene Latijns-Amerikaanse landen gaan over op kleinere families.
All the green Latin American countries are moving towards smaller families.
al de (ook: al het)
Dat alles, al de galerijen zijn ondergronds, en je ziet de openingen voor het licht.
And all of it, then, all the galleries are underground, and you see the openings for the light.
Is het niet nuttig om eens te kijken naar de resultaten van al de bestaande wetten?
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
De tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.

Voorbeeldzinnen voor "al de" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
DutchMevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
Some of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.
DutchWij hebben al slechte ervaringen met de veilingen in de telecommunicatiesector.
The telecommunications sector showed us that auctions are not to be recommended.
DutchNiet al mijn collega's hebben de zaak echter op even verantwoorde wijze benaderd.
Not all my colleagues, however, have taken such a responsible view of the matter.
DutchHet Parlement vraagt de Commissie al vijftien jaar om wetgeving voor te bereiden.
For at least 15 years now Parliament has been asking the Commission to legislate.
DutchIn de rest van Europa is het hetzelfde liedje, ook al verschillen de aantallen.
The tune is the same around the rest of Europe even if the numbers are different.
DutchMijnheer de Voorzitter, al deze eisen werden door de burgers naar voren gebracht.
Mr President, all these demands have been put forward by members of the public.
DutchHet tweede punt is de onnodige bureaucratie, dat is al eerder aan de orde gesteld.
The second point is the unnecessary red – tape, which has been mentioned before.
DutchZoals ik al zei, staat de Commissie achter de standpunten in het verslag-Sainjon.
As I said, the Commission agrees with the criteria set out in the Sainjon report.
DutchZoals wij al zeiden, is de voorliggende resolutie uiterst dringend en passend.
As we have said, this motion for a resolution is extremely urgent and opportune.
DutchDe burger heeft al problemen met de globalisering en het verlies van identiteit.
The public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
DutchHebt u al eens de websites bezocht van het Parlement, de Raad en de Commissie?
Have you yet visited Parliament's website, or the Council's, or the Commission's?
DutchWij weten maar al te goed sinds de 11e september wat dat zou kunnen betekenen.
We know all too well since 11 September what the implications of that could be.
DutchDe grenswaarde van 0,9 procent ligt zelf al op de grens van de waarneembaarheid.
The 0.9 % tolerance level is, in itself, on the very margin of detectibility.
DutchDat hebben wij in artikel 15 van de kaderrichtlijn al klaar en duidelijk gezegd.
We have already stated that quite clearly in Article 15 of the framework directive.
DutchIk stel mij al de formele ratificatie van richtlijn 91/308 door Oostenrijk voor.
And I can already picture Austria's formal ratification of Directive 91/ 308.
DutchEr is dus een verslag gemaakt en wij hebben het al in de commissie goedgekeurd.
A report was therefore drawn up, and we have already approved it in the Committee.
DutchIk ken ook maar al te goed de gevoelens van de familieleden van de " vermisten ".
I understand only too well the feelings of the families of the 'disappeared '.
DutchVoor de omvang van het volgende EOF heeft de EU al een financieel voorstel gedaan.
As regards the volume of the next EDF, the EU has made its financial proposal.
DutchVerordening 1017 wordt al sinds de jaren zestig zonder veel aanpassingen toegepast.
Regulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.

Vergelijkbare vertalingen voor "al de" in Engels

de lidwoord
English
al bijwoord
al telwoord
English
al voegwoord
al bijvoeglijk naamwoord
English
al zelfstandig naamwoord
English
al met al bijwoord
English
alle twee de telwoord
English
al te bijwoord
al vanaf voorzetsel
English
op de voorzetsel
English
door heel de voorzetsel
English
al naar het valt bijwoord