"al" vertalen - Engels

NL

"al" in het Engels

EN
volume_up
al {telw.}
EN
EN

"al dente" in het Nederlands

NL
NL

al {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ik maakte al deze films, al deze documentaires voor een zeer beperkt publiek.
Made all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Hij toont al die onderlinge verbindingen, al die onderlinge relaties.
You show all these interconnections, all these interrelations.
Ik weet niet waar we mee bezig zijn, we geloven al deze onzin al jaren.
I don't know what we're doing, believing in all this nonsense over all these years.
EN

al dente {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "al" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe haalbaarheidsdrempel is echter met een ondergrens van 1% al meer dan bereikt.
And, with a lower limit of 1 %, the feasibility threshold is more than satisfied.
DutchWij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
It is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
DutchHet is niet voldoende steekproefcontroles te doen als het geld al uitgegeven is.
It is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
DutchDe kwalijke gevolgen van liberalisering doen zich voor de reiziger nu al gelden.
The negative consequences of liberalisation are already being felt by travellers.
DutchVandaag bespreken we een een maatregelenpakket dat al was aangekondigd in 1997.
Today, we are discussing a package of measures which was announced back in 1997.
DutchDit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
DutchMevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
Some of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.
DutchIk zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
I would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Dutch- Er is al veel jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op dit terrein.
There is long-established European Court of Justice jurisprudence in this area.
DutchEr worden wegen, scholen en klinieken gebouwd en vele daarvan zijn al in gebruik.
Roads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
DutchIk kan u van tevoren al verzekeren dat ons debat van vandaag belangrijk zal zijn.
I can assure you now that our discussions today will play an important part too.
DutchWij hebben al slechte ervaringen met de veilingen in de telecommunicatiesector.
The telecommunications sector showed us that auctions are not to be recommended.
DutchOns kader voor het vrij verkeer van goederen is ongemerkt al enigszins aangetast.
Some erosion has also slipped into our framework for the free movement of goods.
DutchDe gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
The measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
DutchDe Commissie heeft niet gezegd dat al het werk gedaan is en dat ze al klaar zijn.
The Commission has not said that the work has been done and that they are ready.
DutchVoor al deze ziekten die nu genezen en bestreden kunnen worden bestaan medicijnen.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
DutchNiet al mijn collega's hebben de zaak echter op even verantwoorde wijze benaderd.
Not all my colleagues, however, have taken such a responsible view of the matter.
DutchIk hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
I hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
DutchJe kan de rivier niet 's nachts oversteken met al die dieren die je rauw lusten.
You can't cross the river at night with all those animals that can eat you raw
DutchDeze zijn overbodig, omdat ze al in het voorstel van de Commissie zijn opgenomen.
They are unnecessary, as they are already contained in the Commission's proposal.

Synoniemen (Engels) voor "Al Gore":

Al Gore