"airconditioning" vertalen - Engels

NL

"airconditioning" in het Engels

NL

airconditioning {de}

volume_up
Er is kennelijk iets mis met de airconditioning.
The air conditioning system does not appear to be working properly.
Nog maar enkele jaren geleden had niemand airconditioning, zelf heb ik nog nooit een auto met airconditioning gekocht.
A few years ago no one used air conditioning – I have never bought a car with air conditioning.
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.

Voorbeeldzinnen voor "airconditioning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is erg trendy om over mensenhandel te praten, in deze mooie zaal met airconditioning.
It's very fashionable to talk about human trafficking, in this fantastic A-C hall.
DutchEn er is een groeiende voorkeur voor het leven en werken in ruimtes met airconditioning.
And there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
DutchWant, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
Because, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
Dutch." ~~~ "Er is iets mis met de airconditioning -- geur van brandende V-snaren in de lucht.
Way off." (Laughter) "Something's wrong with the air conditioner -- smell of burning V-belts in the air."
DutchEr is kennelijk iets mis met de airconditioning.
The air conditioning system does not appear to be working properly.
DutchToen installeerden wij de leidingen, elektriciteit, verwarming, ventilatie en airconditioning en isolatie.
We then put in plumbing, electrical and HVAC, and insulate.
DutchNog maar enkele jaren geleden had niemand airconditioning, zelf heb ik nog nooit een auto met airconditioning gekocht.
A few years ago no one used air conditioning – I have never bought a car with air conditioning.
DutchZeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
DutchEen groot deel van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen heeft te maken met gebruik van airconditioning in auto's.
A large proportion of emissions of fluorinated greenhouse gases stems from the use of air-conditioning in cars.
DutchDe drie grootste energieverslinders in een winkel zijn verwarming en airconditioning, dan verlichting en dan koeling.
The three biggest uses of energy in a store are heating and air conditioning, then lighting, and then refrigeration.
DutchWe zouden natuurlijk alle dieren in bussen met airconditioning en ligplaatsen kunnen vervoeren - dat is technisch gezien mogelijk.
Admittedly, you could transport all animals in air-conditioned buses with couchettes; it is technically feasible.
DutchTen eerste de airconditioning.
DutchIs de airconditioning afgezet?
DutchHet lucht behandeling systeem wat er in zit, ik heb air-conditioning de deur uit gedaan, omdat ik vond dat het te veel verbruikte.
The air handling system inside it -- I got rid of air-conditioning because I thought there was too much consumption going on there.
DutchDe meeste mogelijkheden voor bezuinigingen zijn te vinden in de verschillende gebouwen met hun behoeften aan verwarming en airconditioning.
Possible areas where savings can be made mostly relate to different buildings and their heating and air-conditioning needs.
DutchWaarom zou men bijvoorbeeld de installatie van een systeem voor airconditioning verplicht stellen voor het vervoer van dieren in Finland en Zweden?
In fact, why impose the installation of an air conditioning system for the transport of animals in Finland or Sweden?
DutchIk denk dat wij allemaal aan het einde van een vergaderperiode wel al problemen gehad hebben die ongetwijfeld aan de airconditioning te wijten zijn.
I think that you are not the only person to be afflicted, probably because of the air conditioning, at the end of a sitting.
DutchMen vertelt mij vaak dat de werknemers in de kantoortuinen in de Verenigde Staten in de zomer vaak een trui dragen omdat de airconditioning te sterkt koelt.
I am frequently told that people in many open-plan offices in the USA wear jerseys in summer because the air-conditioning is badly set.
DutchMevrouw Lange, neemt u mij niet kwalijk dat ik juist deze eis met betrekking tot benzine- en brandstofverbruik bij extra interieurverwarming en airconditioning daartoe reken.
Mr Lange, I hope you will not take offence if I say that this request regarding petrol and fuel consumption in independent vehicle heaters and air-conditioning units is one of these.
DutchTerwijl we hier comfortabel in deze ruimte met airconditioning zitten, hebben de democratisch gekozen parlementsleden van Birma huisarrest, zitten ze ondergedoken en verkeren ze in levensgevaar.
As we sit here in our climate-controlled comfort, the democratically elected parliamentarians of Burma are under house arrest, in hiding and under the gravest possible threat.