NL

air-conditioning {de}

volume_up
air-conditioning (ook: airco, airconditioning)
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
Want, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
Because, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
En wanneer ze arriveren komen ze terecht in arbeiderskampen zonder water, zonder air conditioning en hun paspoorten worden afgepakt.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
EN

air conditioning {zelfstandig naamwoord}

volume_up
air conditioning
Member States must therefore have the opportunity to discourage air-conditioning in cars.
Lidstaten moeten dus de mogelijkheid hebben om airco's in auto's te ontmoedigen.
The T-virus escaped into the air conditioning system... and an uncontrolled pattern of infection began.
Het T-virus ontsnapte in het airco-systeem... en daarmee begon de onbeheersbare infectie cyclus.
Perhaps we should go even further in order to limit the installation of air-conditioning in cars.
Misschien moeten we zelfs nog verder gaan om het installeren van airco's in auto's te beperken.
air conditioning
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Because, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
Want, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
En wanneer ze arriveren komen ze terecht in arbeiderskampen zonder water, zonder air conditioning en hun paspoorten worden afgepakt.
air conditioning
The air conditioning system does not appear to be working properly.
Er is kennelijk iets mis met de airconditioning.
A few years ago no one used air conditioning – I have never bought a car with air conditioning.
Nog maar enkele jaren geleden had niemand airconditioning, zelf heb ik nog nooit een auto met airconditioning gekocht.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
Zeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.

Voorbeeldzinnen voor "air-conditioning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWant, bedenk eens, is air-conditioning wat je wilt, of wil je een koelere kamer?
Because, come to think about it, do you really want air-conditioning, or is it a cooler room that you want?
DutchZeer geavanceerd, geen air-conditioning -- I hou ervan.
Very advanced, no air-conditioning -- I love it.
DutchEn wanneer ze arriveren komen ze terecht in arbeiderskampen zonder water, zonder air conditioning en hun paspoorten worden afgepakt.
And when they arrive, they find themselves in labor camps with no water, no air conditioning, and their passports taken away.
DutchHet lucht behandeling systeem wat er in zit, ik heb air-conditioning de deur uit gedaan, omdat ik vond dat het te veel verbruikte.
The air handling system inside it -- I got rid of air-conditioning because I thought there was too much consumption going on there.

Synoniemen (Engels) voor "air conditioning":

air conditioning

Vergelijkbare vertalingen voor "air-conditioning" in Engels

air zelfstandig naamwoord