NL

aids {mannelijk}

volume_up
1. geneeskunde
In Botswana is veel aids, in Egypte is weinig aids.
Botswana is a place with a lot of AIDS, Egypt is a place without a lot of AIDS.
Het thema van de werelddag tegen aids dit jaar was: vrouwen, meisjes en HIV.
The subject of this year's global campaign against AIDS was women, girls, HIV and AIDS.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
EN

AIDS {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
Botswana is a place with a lot of AIDS, Egypt is a place without a lot of AIDS.
In Botswana is veel aids, in Egypte is weinig aids.
The subject of this year's global campaign against AIDS was women, girls, HIV and AIDS.
Het thema van de werelddag tegen aids dit jaar was: vrouwen, meisjes en HIV.
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.

Voorbeeldzinnen voor "aids" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen groot aantal vrouwen is besmet met het aids-virus en dat aantal is stijgend.
The number of women infected with the AIDS virus is high and is rising constantly.
DutchIn Afrika sterven meer mensen - - vooral kinderen - - aan malaria dan aan HIV/aids.
More people in Africa – especially children – die from malaria than HIV/ AIDS.
DutchDe andere helft heeft één ouder omdat de andere ouder aan AIDS gestorven is.
The other half have one parent because the other parent has died through AIDS.
DutchWe hechten ook bijzonder belang aan de gezamenlijke en solidaire strijd tegen aids.
We also attach particular importance to joint and collective action to combat AIDS.
DutchAIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
DutchElk jaar zijn er twee miljoen AIDS-doden en worden vier miljoen anderen geïnfecteerd.
Every year, two million people die of AIDS and another four million are infected.
DutchMijnheer de Voorzitter, in het Noorden denken mensen dat aids alweer achter de rug is.
Mr President, in the North people think it is all over where AIDS is concerned.
DutchIn Afrika sterven iedere dag tienduizend mensen aan aids, malaria of tuberculose.
In Africa, 10 000 people die every day from AIDS, malaria or tuberculosis.
DutchDaarom is er in Ivoorkust bijvoorbeeld zelfs een minister voor aids en HIV benoemd.
The Côte d'Ivoire, for example, has therefore appointed a Minister for AIDS and HIV.
DutchIn het programma lijkt er geen nadruk te liggen op de bestrijding van aids.
There does not seem to be any emphasis on the fight against AIDS in the programme.
DutchZwakke economieën in Afrika worden nog verder verzwakt door het aids-virus.
Already weak economies are being further weakened in Africa by the AIDS virus.
DutchIntegendeel, het op deze manier exploiteren van de angst voor aids is spelen met vuur.
On the contrary, exploiting the fear of AIDS in this manner is playing with fire.
DutchBovendien maak ik mij zorgen over hoe de Europese Unie AIDS wil bestrijden.
Furthermore, I am concerned about the European Union's approach to combating AIDS.
DutchMisschien kunnen Ben Zander en Bill Gates samen een opera over aids maken.
Perhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Dutch-- De onstuitbare verspreiding van hiv/aids baart ons allen ernstige zorgen.
The interminable spread of HIV/ AIDS is a cause of major alarm to all of us.
DutchOnderzoek heeft aangetoond dat vrouwen sneller AIDS krijgen na met HIV te zijn besmet.
According to research, once infected with HIV, women are more susceptible to AIDS.
DutchDaarnaast hebben wij geen echte specifieke strategie om aids te bestrijden.
Apart from that, we do not have a truly specific strategy for fighting AIDS.
DutchEr sterven meer mensen onnodig door zelfmoord dan door verkeersongelukken of aids.
More people die needlessly from suicide than from road accidents or Aids.
DutchWat is hun bijdrage voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria?
What is their contribution to the fight against HIV/ AIDS, TB and malaria?
DutchEn dan ontstaan er grote problemen bij de bestrijding van aids maar ook bij tuberculose.
By then, there will be major problems in combating AIDS and also tuberculosis.