NL

agente {de}

volume_up
EN

agent {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We had to get rid of Agent Clark...... so there could be a Robert Gant.
We moesten verlost geraken van Agent Clark...... zodat Robert Gant het kon overnemen.
As an agent working for the British, Hans had supplied the illegal drawings.
Hij had als Brits agent de illegale tekeningen geleverd.
We all know that he is an agent of the German secret service.
Wij weten allemaal dat hij blijkbaar een agent van de Duitse geheime dienst is.
So I wondered: Might we be able to find some agent or trigger that might induce such a state in us?
Dus vroeg ik me af of een middel of andere oorzaak deze staat in ons zou kunnen opwekken?
Transparency, understood as openness to the public, is in actual fact a very important agent in this process.
Openheid, opgevat als openbaarheid, is een zeer belangrijk middel in dit proces.
In 1983 just 50 kg of this sealing agent alone was used in one of Sweden's largest mines.
In het jaar 1983 werd alleen al 50 kg van dit middel gebruikt in een van de destijds grootste mijnen van Zweden.
vertegenwoordiger politieke partij
One of my constituents paid out GBP 1 300 to a claims agent for transfer charges and tax to claim his non-existent EUR 630 000 winnings from the fake lottery.
Een van mijn kiezers betaalde een vertegenwoordiger dertienhonderd pond overdrachtsbelasting in verband met een zogenaamde prijs van 630 000 euro van de neploterij.
In addition, Pericles assists the increased effectiveness of cooperation between law enforcement agents and representatives of the judiciary and financial institutions.
Daarnaast draagt Pericles bij aan een effectievere samenwerking tussen politiediensten en vertegenwoordigers van justitiële en financiële instellingen.
I wanted to be, as I later thought of it, empathic, which is to say, to feel what they wanted to say and to be an agent of their self-revelation.
Ik wilde, zoals ik het later bedacht, invoelend zijn, dat wil zeggen, aanvoelen wat ze wilden zeggen en een tussenpersoon zijn bij hun persoonlijke openbaringen.
The market was so terribly disorganized that they were buying this medicine through two agents who were gigging them sevenfold.
De markt was dusdanig slecht georganiseerd, dat zij deze medicijnen via twee tussenpersonen kochten die de prijs verzevenvoudigden.
We should not, however, blame the whole profession for the improper behaviour of some of its agents.
Toch mogen wij de gehele beroepsgroep niet het wangedrag van een aantal tussenpersonen aanrekenen.

Voorbeeldzinnen voor "agente" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen agente van de geheime dienst werd gevierendeeld omdat zij de aanvallen van de overheid op de pers hekelde.
A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.
DutchDit regime miskent niet enkel zijn eigen vrouwen: de Britse plaatselijke agente van de BBC werd zopas uitgewezen.
This regime discriminates not only against its own women: the local correspondent of the BBC, herself a woman, has just been deported.

Synoniemen (Engels) voor "agent":

agent
active agent
English