NL

afwikkelen [wikkelde af|afgewikkeld] {werkwoord}

volume_up
-- De agenda van deze ochtend is afgewikkeld.
   – That concludes this morning’ s agenda.
Ik kan alleen maar ons allen feliciteren - Parlement, Raad en Commissie - dat wij door de bemiddelingsprocedure zijn geraakt en aldus deze zaak met vooruitziende blik hebben kunnen afwikkelen.
I can only congratulate all of us - Parliament, the Council and the Commission - on going through the conciliation procedure and thus concluding our work on this far-sighted proposal.
De meeste van die klachten hadden relatief eenvoudig en goedkoop afgewikkeld kunnen worden.
Of those complaints, there were many that could have been settled relatively easily and at little cost.
Daarom vinden wij als Fractie van de Europese Sociaal-Democraten dat de kwestie van de wetgevende raad nog niet is afgewikkeld.
Consequently, we in the PSE Group do not consider the question of the Legislative Council settled.
afwikkelen

Voorbeeldzinnen voor "afwikkelen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar ook de vorige Commissie heeft zich schuldig gemaakt aan het wegmoffelen van feiten en een hoge mate van nonchalance bij het afwikkelen van deze kwestie.
The previous Commission also bears a large measure of responsibility for the cover-up and for its indifferent management of the affair.
DutchIk kan alleen maar ons allen feliciteren - Parlement, Raad en Commissie - dat wij door de bemiddelingsprocedure zijn geraakt en aldus deze zaak met vooruitziende blik hebben kunnen afwikkelen.
I can only congratulate all of us - Parliament, the Council and the Commission - on going through the conciliation procedure and thus concluding our work on this far-sighted proposal.