NL

afwezigheid {de}

volume_up
We kunnen geen beslissingen nemen bij afwezigheid van alle informatie.
We cannot make decisions in the absence of all of the information.
Nogmaals excuses voor de onvermijdelijke afwezigheid van de heer Bradbourn.
I apologise again for Mr Bradbourn's unavoidable absence.
Ik hoop dat hun afwezigheid wil zeggen dat ze tevreden zijn met ons werk.
I hope that their absence means that they are content with the work we have done.
afwezigheid (ook: verzuim)
afwezigheid (ook: gebrek, tekort, gemis, tekortkoming, euvel)
Concrete resultaten schitteren echter door afwezigheid.
Unfortunately there is a total lack of concrete results.
De cohesie hier in dit Parlement staat in schril contrast met de afwezigheid van cohesie als het gaat over chocolade.
The cohesion here in this Parliament shows a marked contrast to our lack of cohesion when it comes to chocolate.
Ook in Agenda 2000 schittert deze visie enigszins door afwezigheid.
It seems to me that that vision was somewhat lacking in Agenda 2000.
afwezigheid
Europa's afwezigheid op deze terreinen wordt aan de grenzen van de lidstaten sterk aangevoeld.
No, Europe's shortcomings in these areas are particularly sensitive issues on the national borders.

Voorbeeldzinnen voor "afwezigheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVeel is onbekend, en vaak weet je niet wat het is, behalve door zijn afwezigheid.
There's a lot of unknown, and you often don't know what it is except by its absence.
DutchGelukkig heb ik besloten om in 2008 terug te keren naar Ghana, na 28 jaar afwezigheid.
And fortunately I decided in 2008 to return to Ghana, after 28 years of absence.
DutchIk hoop dat hun afwezigheid wil zeggen dat ze tevreden zijn met ons werk.
I hope that their absence means that they are content with the work we have done.
DutchMaar gezien mijn afwezigheid tijdens het vorige debat kom ik nog even terug op dat debat.
But since I was absent during the last debate, I would like to come back to it.
DutchEen schaduw over de conferentie was de afwezigheid van de Bosnische Serviërs.
One thing which cast a shadow over the conference was the absence of the Bosnian Serbs.
DutchIk dank de heer Van Velzen voor zijn inleiding van het verslag bij mijn afwezigheid.
I want to thank Mr van Velzen for his work in introducing the debate during my absence.
DutchNatuurlijk weten we intuïtief dat geluk niet alleen de afwezigheid van ellende is.
And of course we know this intuitively, that happiness is not just the absence of misery.
DutchMijn collega, de heer Hindley, laat zich verontschuldigen voor zijn afwezigheid.
My colleague, Mr Hindley, apologises for his inability to be present.
DutchVolgens de experts is de afwezigheid van ouders de belangrijkste oorzaak.
The principal cause, according to the experts, is the absence of parents.
DutchIk wil de rapporteur, de heer Virgin, ondanks zijn afwezigheid voor zijn verslag danken.
I would like to thank Mr Virgin - albeit in his absence - for his report.
DutchTen slotte schitterde de kwestie van de exportprijzen op de agenda helaas door afwezigheid.
Finally - sadly - commodity prices were conspicuous by their absence from this agenda.
DutchEn daarover wil ik de commissaris aan de tand voelen, bij afwezigheid van de heer Mandelson.
This is a question I wish to put to the Commissioner, in the absence of Mr Mandelson.
DutchIk hoop dat u ons verontschuldigt en begrip hebt voor deze luide afwezigheid.
I hope that you can understand and forgive such a blatant absence.
DutchOverigens schittert de Raad vandaag eens te meer door zijn afwezigheid tijdens dit debat.
Today the Council is again conspicuous by its absence from this debate.
DutchBovendien schittert in deze resolutie iemand door afwezigheid: de burger.
Regrettably, there is still a major element missing from this motion.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Ettl in zijn afwezigheid bedanken voor een goed verslag.
Mr President, I would like to thank Mr Ettl in his absence for a good report.
DutchDit komt ook tot uiting in een vermindering van de afwezigheid door ziekte of anderszins.
All this has also become apparent from the reduction in sick leave and absences from work.
DutchDe Europese Unie schittert daarin door afwezigheid, of is daar blindelings tegen.
In Geneva – we shall talk about it again this afternoon – there is the Commission on Human Rights.
DutchHij verontschuldigt zich voor zijn afwezigheid en heeft mij verzocht hem hier te vervangen.
He apologises for his absence and has asked me to step into the breach.
DutchDoe alles om tijdens mijn afwezigheid de Godsoldaat tot leven te wekken.
In my absence, put all your efforts into reviving the God Warrior.