"afspelen" vertalen - Engels

NL

"afspelen" in het Engels

volume_up
zich afspelen {wk.ww.}
NL

afspelen [speelde af|afgespeeld] {werkwoord}

volume_up
Ik kan terug naar het begin gaan en de film op volle snelheid afspelen.
I can go back to the beginning ... and play the movie at full speed.
Ik ga een fragment afspelen van dit boek van Glenn Gray.
I'm going to play for you an excerpt from this book by Glenn Gray.
Ik heb nog maar twee en en halve minuut -- dan zal ik dit afspelen.
Now, I only have two and a half minutes -- I'm going to play this.

Voorbeeldzinnen voor "afspelen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe weten dat de belangrijkste fase zich in Den Haag zal afspelen, aanstaande november.
We know that the most important stage will take place at The Hague in November.
DutchZe worden opgenomen in de onderhandelingen die zich binnen de Raad zullen afspelen.
They will now become part of the negotiation which is to take place within the Council.
DutchEen tweede punt gaat over de anti-abortusacties die zich rond dit dossier afspelen.
A second point concerns the anti-abortion actions being conducted in relation to this issue.
DutchOnze uitgangssituatie weerspiegelt het kader waarin de onderhandelingen van de Raad zich afspelen.
We have exactly the same ideas as those you have to discuss within the Council.
DutchIk kan terug naar het begin gaan en de film op volle snelheid afspelen.
I can go back to the beginning ... and play the movie at full speed.
DutchIk kan sommige dingen afspelen waar ik eerder vandaag naar keek.
And I can sort of replay some stuff that I was looking at earlier today.
DutchWij moeten dus uitkijken met enige bezorgdheid naar wat er zich op de Raad in Wenen zal afspelen.
So we must watch with some concern to see what happens at the Council meeting in Vienna.
DutchMaar zij moet bijzondere aandacht schenken aan gebeurtenissen die zich vlak over haar grenzen afspelen.
It must, however, pay particular attention to events just beyond its borders.
DutchIk heb nog maar twee en en halve minuut -- dan zal ik dit afspelen.
Now, I only have two and a half minutes -- I'm going to play this.
DutchWe gaan alle oude TEDs afspelen en ze 5x kijken, want ze zijn zo waar.
We're just going to run through all the old ones and watch them five times because they're so true.
DutchDaarom is het belangrijk dat deze dingen zich zo transparant, begrijpelijk en helder mogelijk afspelen.
Here it is important for the procedures to be highly transparent, comprehensible and open.
DutchIk ga een fragment afspelen van dit boek van Glenn Gray.
I'm going to play for you an excerpt from this book by Glenn Gray.
DutchEn wij, eigenlijk, toen we dit de wereld rond lieten afspelen.
And we, in fact, when we have played this over the world.
DutchIn verschillende communautaire richtlijnen is het kader vastgelegd waarin deze dialoog zich moet afspelen.
Several Community directives lay down the framework within which such a dialogue must take place.
DutchDat is mooi, maar we moeten onthouden dat zich van binnen een soortgelijk proces moet afspelen.
That's wonderful, but we should also remember that we should have a similar process happening on the inside.
DutchHet is waar dat deze dingen zich afspelen, maar er is ook een Afrika waarover je niet zo veel hoort.
While it is true that those things are going on, there's an Africa that you don't hear about very much.
DutchHet is essentieel om te voorkomen dat de Intergouvernementele Conferentie zich gaat afspelen in achterkamertjes.
It is essential that the Intergovernmental Conference is not allowed to withdraw into the shadows.
DutchMijnheer de Voorzitter, vandaag debatteren wij over een van de vele tragedies die zich heden ten dage in onze wereld afspelen.
Mr President, today ’ s debate highlights one of the many tragedies of our contemporary world.
DutchZe zijn met name teleurgesteld in Europa, aangezien de herstructureringen zich steeds op dat niveau afspelen.
They particularly despair of Europe, because all of the restructuring processes are taking place at European level.
DutchNu heeft u de grafiek begrepen, en nu, in de volgende 60 seconden, zullen we de HIV epidemie in de wereld afspelen.
Now you have understood the graph and now, in the next 60 seconds, we will play the HIV epidemic in the world.