"afslachten" vertalen - Engels

NL

"afslachten" in het Engels

NL

afslachten [slachtte af|afgeslacht] {werkwoord}

volume_up
Door burgers te laten afslachten en tirannen te dienen, maakt Europa zich te schande.
Europe is disgracing itself by allowing civilians to be massacred and by serving the interests of tyrants.
Ik wil het grootste deel van mijn spreektijd echter benutten om te stellen dat niets - nogmaals, niets - terrorisme, aanslagen op burgers en het afslachten van onschuldigen kan rechtvaardigen.
I want to devote the main part of my time to say that nothing, I say nothing, can justify terrorism, attacks against civilians and massacres of the innocent.
afslachten (ook: slachten)
Daarbij molesteren we opnieuw Gods schepping als we dieren onnodig afslachten en vernietigen.
We will once again abuse God's creation if we slaughter and destroy animals unnecessarily.
Ik denk dat het op grote schaal afslachten van dieren op den duur niet meer acceptabel zal zijn voor de publieke opinie.
I believe that the large-scale slaughter of animals will no longer be acceptable to public opinion in the long run.
Het is onmogelijk het land te stabiliseren en op te bouwen zolang het afslachten van burgers voortgaat.
It is impossible to stabilise and reconstruct the country as long as citizens continue to be slaughtered.

Voorbeeldzinnen voor "afslachten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDaarbij molesteren we opnieuw Gods schepping als we dieren onnodig afslachten en vernietigen.
We will once again abuse God's creation if we slaughter and destroy animals unnecessarily.
DutchDoor burgers te laten afslachten en tirannen te dienen, maakt Europa zich te schande.
Europe is disgracing itself by allowing civilians to be massacred and by serving the interests of tyrants.
DutchHet is onmogelijk het land te stabiliseren en op te bouwen zolang het afslachten van burgers voortgaat.
It is impossible to stabilise and reconstruct the country as long as citizens continue to be slaughtered.
DutchIk denk dat het op grote schaal afslachten van dieren op den duur niet meer acceptabel zal zijn voor de publieke opinie.
I believe that the large-scale slaughter of animals will no longer be acceptable to public opinion in the long run.
DutchDie vent wil dat we elkaar afslachten.
DutchDie vent wilt dat we elkaar afslachten.
DutchNu de usurpatoren het volk van Irak aan het afslachten zijn, houdt het Europees Parlement zich bezig met ' schendingen?
While the invaders are slaughtering the Iraqi people, the European Parliament is concerned with 'violations ' of human rights in Cuba.
Dutch-- Voorzitter, je zal als lid van dit huis op een dag maar een groot keukenmes onder je voordeur vinden, met als begeleidende boodschap: ' We zullen je afslachten '.
Mr President, just imagine, as a Member of this House, finding a large kitchen knife pushed under your front door one day, with the accompanying message: ‘ We will butcher you’.
DutchIk wil het grootste deel van mijn spreektijd echter benutten om te stellen dat niets - nogmaals, niets - terrorisme, aanslagen op burgers en het afslachten van onschuldigen kan rechtvaardigen.
I want to devote the main part of my time to say that nothing, I say nothing, can justify terrorism, attacks against civilians and massacres of the innocent.