"aflevering" vertalen - Engels

NL

"aflevering" in het Engels

NL

aflevering {de}

volume_up
1. algemeen
De Commissie dringt er bij de regering op aan dat zij nadere maatregelen treft om de aflevering van de noodhulp ter plaatse te vergemakkelijken.
The Commission urges the government to take further measures to facilitate delivery of emergency relief assistance.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, volgens mij zorgen verantwoordelijke ondernemers al jarenlang voor de aflevering van de dieren in goede staat.
Madam President, ladies and gentlemen, I believe responsible businesses have been providing for the delivery of animals in the best condition.
aflevering (ook: episode)
Dereck Joubert: Nou, ons leven is eigenlijk steeds een super lange aflevering van "CSI" geweest -- iets van 28 jaar.
Dereck Joubert: Well, our lives have basically been like a super long episode of "CSI" -- something like 28 years.
Als team zorgen wij dat voor de grap elke aflevering van onze show hetzelfde verborgen thema bevat.
In fact," he says, "as a staff, we joke that every single episode of our show has the same crypto-theme.
Wat ik ga doen, is jullie gewoon de laatste aflevering geven van misschien 's werelds langst durende soap, cricket.
So, what I'm going to do is just give you the latest episode of India's -- maybe the world's -- longest running soap opera, which is cricket.
aflevering
2. "tijdschrift"

Voorbeeldzinnen voor "aflevering" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit is de volgende aflevering van the never ending story over de post.
Here we have the latest chapter in the never-ending saga of the postal sector.
DutchWe hadden net een aflevering over ruimte-exploratie, doe-het-zelf-ruimte-exploratie.
Fascinating work they're doing. ~~~ We just had an issue on space exploration, DIY space exploration.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit is aflevering zoveel van de sage der vangijzerklemmen.
Mr President, this is the on-going saga of leghold traps.
DutchAls team zorgen wij dat voor de grap elke aflevering van onze show hetzelfde verborgen thema bevat.
In fact," he says, "as a staff, we joke that every single episode of our show has the same crypto-theme.
Dutch♫ Bij ons duurt een aflevering gewoon maar 2 minuten ♫
♫ See, all our shows are just two minutes long ♫
DutchDereck Joubert: Nou, ons leven is eigenlijk steeds een super lange aflevering van "CSI" geweest -- iets van 28 jaar.
Dereck Joubert: Well, our lives have basically been like a super long episode of "CSI" -- something like 28 years.
DutchZe hebben ze van Disney.com gedownload, of van een dergelijke website, 14 dagen na aflevering van de computer in hun dorp.
They downloaded it from Disney.com, or one of these websites, 14 days after putting the computer in their village.
Dutch♫ 2 dollar per aflevering zonder reclame ♫
DutchWat ik ga doen, is jullie gewoon de laatste aflevering geven van misschien 's werelds langst durende soap, cricket.
So, what I'm going to do is just give you the latest episode of India's -- maybe the world's -- longest running soap opera, which is cricket.
DutchDe Commissie dringt er bij de regering op aan dat zij nadere maatregelen treft om de aflevering van de noodhulp ter plaatse te vergemakkelijken.
The Commission urges the government to take further measures to facilitate delivery of emergency relief assistance.
DutchMevrouw de Voorzitter, dames en heren, volgens mij zorgen verantwoordelijke ondernemers al jarenlang voor de aflevering van de dieren in goede staat.
Madam President, ladies and gentlemen, I believe responsible businesses have been providing for the delivery of animals in the best condition.
DutchNa iedere aflevering ging ik naar boven naar de badkamer en zwom ik rond in bad en keek naar het afvoerputje, omdat er niks anders was om naar te kijken.
Then after every episode, I had to go up to the bathtub and swim around the bathtub and look at the drain, because that's all there was to look at.
DutchIn haar voorstel gaat de Commissie ervan uit dat een gebrek dat in de eerste zes maanden na aflevering zichtbaar wordt al bij de koop bestond.
The Commission's proposal assumes that any defect that occurs in the first six months after parting with the product must have been present at the time of sale.
DutchEn dat kan er toe leiden dat je een keer een aflevering ziet van het Cedars-Sinai medisch centrum en het verschil tussen potentieel en actueel bewustzijn beschouwt.
And that then might lead you to watch an episode one day of Cedars-Sinai medical center and a consideration of the difference between potential mind and actual mind.
DutchIk geloof dat ik vanavond naar een nieuwe aflevering heb zitten luisteren, want ik heb nog nooit zoveel desinformatie bij elkaar gehoord over het thema belastingvrije verkoop.
Well, tonight I think I have sat through another episode of it because I have never heard so much disinformation coming across on the question of duty-free.
DutchEn de "JK Bruidsintrededans" werd zo populair dat NBC er een parodie van maakte in de laatste aflevering van het seizoen van "The Office", waaruit blijkt dat het echt een ecosysteem van cultuur is.
The "JK Wedding [Entrance] Dance" became so popular that NBC parodied it on the season finale of "The Office," which just goes to show, it's truly an ecosystem of culture.
DutchIn vrijwel elke aflevering van deze cartoon, is er een moment waar de coyote de roadrunner najaagt en de roadrunner van een klif af loopt. ~~~ Niks aan de hand, hij is een vogel, hij kan vliegen.
In pretty much every episode of this cartoon, there's a moment where the coyote is chasing the roadrunner and the roadrunner runs off a cliff, which is fine -- he's a bird, he can fly.