"afgunst" vertalen - Engels

NL

"afgunst" in het Engels

EN
EN
NL

afgunst {de}

volume_up
En dat probleem heet afgunst. ~~~ Afgunst, er rust een groot taboe op.
There is one really big problem with this, and that problem is envy.
Afgunst en ontmoediging zijn de vijanden van succes en van een succesvolle ondernemerseconomie.
Envy and disparagement are the enemy of success and of a successful enterprise economy.
Een kankergezwel dat wordt gevoed, niet door religie maar door hebzucht, haat, afgunst en onwetendheid.
A cancer that is fed, not by religion, but by greed, hate, envy and ignorance.

Voorbeeldzinnen voor "afgunst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAfgunst en ontmoediging zijn de vijanden van succes en van een succesvolle ondernemerseconomie.
Envy and disparagement are the enemy of success and of a successful enterprise economy.
DutchEn dat probleem heet afgunst. ~~~ Afgunst, er rust een groot taboe op.
There is one really big problem with this, and that problem is envy.
DutchEen kankergezwel dat wordt gevoed, niet door religie maar door hebzucht, haat, afgunst en onwetendheid.
A cancer that is fed, not by religion, but by greed, hate, envy and ignorance.
DutchDe burgers van Europa hebben geen begrip voor kleingeestige afgunst over de verdeling van de taken.
The people of Europe do not understand the petty jealousies over the allocation of competences.
DutchEn afgunst is gekoppeld aan het idee van gelijkheid.
And it's linked to the spirit of equality. ~~~ Let me explain.
DutchEn als je iemand niet snapt, voel je ook geen afgunst.
And when you can't relate to somebody, you don't envy them.
DutchEr bestaat al genoeg afgunst op veel andere vlakken.
Enough envy predominates in plenty of other contexts.
DutchEr was een mate van veerkracht, als u wilt, in die tijd waarop we nu alleen maar met afgunst kunnen terugkijken.
There was a degree of resilience, if you like, at that time, which we can now only look back on with envy.
DutchDe regulering van de wijnmarkt is in alle opzichten absurd; de Sovjetrussische planautoriteiten zouden groen zien van afgunst.
The organisation of the market in wine is, from start to finish, an absurdity that would make the Soviet Gosplan planning authorities green with envy.
DutchHet interessante en akelige daarbij is dat dit alles verpakt is in mooie frasen, die wijlen propagandaminister Goebbels zouden doen verbleken van afgunst.
And what is interesting and sinister is that it is wrapped up in phraseology which would have made the late propaganda Minister, Joseph Goebbels, turn green with envy.
DutchIk spreek dus vanuit een gezond gevoel van Europese afgunst jegens de landen die wel over waterwegen beschikken waarop binnenvaart mogelijk is, zowel met passagiers als met goederen.
I am therefore speaking as somebody with a healthy European envy of those countries that do have navigable waterways, both for passengers and for goods.