"afgezien van" vertalen - Engels

NL

"afgezien van" in het Engels

NL

afgezien van {bijwoord}

volume_up
Wat is ervan terechtgekomen, afgezien van de medailles die u uzelf toekent?
What happened, apart from the pats on the back you are giving yourself?
Nog afgezien van zijn voorzitterschap, is dit met name voor Oostenrijk een belangrijke zaak.
Apart from having the Presidency, it is a particularly important case for Austria.
Afgezien van die paragraaf zullen wij als Groenen dit verslag steunen.
Apart from this paragraph, the Greens will support this report.

Voorbeeldzinnen voor "afgezien van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk meen dat, afgezien van mijn standpunt, dit de definitieve tekstuele referentie is.
I believe that, setting aside my opinions, this is the definitive textual reference.
DutchDit voorstel voor een richtlijn gaat in de juiste richting, afgezien van twee weglatingen.
This proposal is a step in the right direction, although it has two shortcomings.
DutchKunt u mij zeggen wat u van plan bent te doen, afgezien van het formeel invoeren van de wet?
Can you tell me what is being planned apart from formally introducing this law?
DutchAfgezien van het protectionisme van Argentijnse dansers, vond ik dit heel interessant.
Now the protectionism of Argentine dance teachers aside, I found this very interesting.
DutchDe Commissie heeft er inderdaad van afgezien strengere regels vast te stellen.
It is true that the Commission refrained from setting stricter rules.
DutchWat is ervan terechtgekomen, afgezien van de medailles die u uzelf toekent?
What happened, apart from the pats on the back you are giving yourself?
DutchNog afgezien van zijn voorzitterschap, is dit met name voor Oostenrijk een belangrijke zaak.
Apart from having the Presidency, it is a particularly important case for Austria.
DutchWaarom heeft de Commissie er dan van afgezien om de WHO in dit geschil te laten bemiddelen?
So why did the Commission refrain from asking the WTO to arbitrate in this dispute?
DutchDat was 160 miljoen euro voor volgend jaar, afgezien van de humanitaire hulp.
It was EUR 160 million for next year, not counting humanitarian aid.
DutchDit afgezien van de discussie over de wijze waarop genetische kennis wordt gebruikt.
This is regardless of the debate about how genetic knowledge is used.
DutchAfgezien daarvan is het van belang stabiliteit te scheppen in deze landen.
However, what is also important is to see how stability can be achieved in these countries.
DutchHet Parlement heeft meerdere malen geëist dat wordt afgezien van de associatieovereenkomst.
Parliament has on several occasions requested us to suspend the association agreement.
DutchNaar mijn mening vormde de EU een eenheid, afgezien van de laatste kritieke uren.
I think the EU successfully kept its act together, apart perhaps from in the last critical hours.
DutchOp dit moment wordt hier, afgezien van wat illegale activiteiten, vrijwel niet meer in gehandeld.
Now, apart from some illicit activity, virtually no such trading is taking place.
DutchAfgezien van dit voorbehoud ben ik het eens met het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten.
With this single reserve, I approve the report of Mrs Oomen-Ruijten.
DutchHet is grappig om naar het debat hier te luisteren, afgezien van de kwestie van de moord uiteraard.
It is funny to listen to the debate here, apart from the murder case, of course.
DutchWij moeten hierop hameren: afgezien van de kleine vorderingen die geboekt zijn u2026
We must insist: in addition to the small steps forward achieved …
DutchAfgezien van de markt en de concurrentie bestaat er ook nog zoiets als artikel 151.
Apart from the market and competition, we also have Article 151.
DutchIs het niet beter om afgezien van de geboorten ook de werkgelegenheid te stimuleren?
Would it not be better to have more jobs as well as more babies?
DutchAfgezien van het menselijke aspect heeft dit alles onvermijdelijk een economische en sociale prijs.
Besides the human aspect, all this inevitably incurs an economic and social cost.

Vergelijkbare vertalingen voor "afgezien van" in Engels

afgezien bijwoord
English
van voorzetsel
van bijwoord
English
zich voorzien van werkwoord
English
op de wijze van bijwoord
English
op grond van bijwoord
English
op grond van voorzetsel
English
op de manier van bijwoord
English
ten huize van voorzetsel
English
ten noorden van voorzetsel
English
het gevolg zijn van werkwoord
English
in de vorm van
English
bij wijze van bijwoord
English
op naam van
English
ten opzichte van voorzetsel
English