"afgebouwd" vertalen - Engels

NL

"afgebouwd" in het Engels

volume_up
afgebouwd {volt.deelw.}
NL

afgebouwd {voltooid deelwoord}

volume_up
afgebouwd
Bepaalde kwantitatieve beperkingen met betrekking tot China moeten worden afgebouwd.
Certain China-specific quantitative restrictions are to be phased out.
Als de landen aan de EMU-criteria voldoen, moet de steun in snel tempo worden afgebouwd.
As soon as they fulfil the EMU convergence criteria, the aid should be phased out.
Ik ben er voorstander van dat deze langzamerhand worden afgebouwd.
It is my view that these should be gradually phased out.
afgebouwd (ook: verlaagd, verminderde)
Mijnheer Fischler, in de eerste plaats hebben wij de overcompensatie van 1992 niet afgebouwd.
Firstly, Mr Fischler, we have not reduced the over-compensation from 1992.
Ze wijst erop dat de steun beperkt in de tijd moet zijn en geleidelijk moet worden afgebouwd.
She points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
Ten tweede, in de overgangsperiode moet die subsidiëring op een sociaal aanvaardbare manier worden afgebouwd.
Second, during the transitional period, they should be reduced in a socially acceptable manner.
afgebouwd

Voorbeeldzinnen voor "afgebouwd" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAls de landen aan de EMU-criteria voldoen, moet de steun in snel tempo worden afgebouwd.
As soon as they fulfil the EMU convergence criteria, the aid should be phased out.
DutchZe wijst erop dat de steun beperkt in de tijd moet zijn en geleidelijk moet worden afgebouwd.
She points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
DutchBepaalde kwantitatieve beperkingen met betrekking tot China moeten worden afgebouwd.
Certain China-specific quantitative restrictions are to be phased out.
DutchAls de nieuwe reactoren dan toch worden afgebouwd, gaat het erom hoe ze veilig worden.
If new reactors are going to be built anyway, the question is how they can be made safe.
DutchWij vinden het ook goed dat het vrijwillig aanvullend pensioen wordt afgebouwd.
And we think it is a good thing that the voluntary supplementary pension is being phased out.
DutchVerder dient de steun aan de wijnbouw en tabaksteelt zo snel mogelijk te worden afgebouwd.
And support for wine and tobacco growing should cease as soon as possible.
DutchMijnheer Fischler, in de eerste plaats hebben wij de overcompensatie van 1992 niet afgebouwd.
Firstly, Mr Fischler, we have not reduced the over-compensation from 1992.
DutchVerder moet de steun aan de wijnbouw en de tabaksteelt zo snel mogelijk worden afgebouwd.
Furthermore, subsidies to wine and tobacco growing must be phased out as soon as possible.
DutchInternationale lijnen buiten het hogesnelheidsnet worden afgebouwd.
International lines outside of the high-speed network are being cut back.
DutchWij zijn immers van mening dat de steun aan de landbouw in de EU afgebouwd moet worden.
We are of the opinion that the support for agriculture in the EU should be phased out instead.
DutchHet gebruik van kernenergie is niet veilig en dient daarom afgebouwd te worden.
Nuclear power is not safe and should therefore be abandoned.
DutchWaar deze overcapaciteit moest worden afgebouwd, hebben wij niet beslist.
We did not decide where capacity reductions were to take place.
DutchDat is eenvoudig: twee kerncentrales zijn voor 80 of 85 % afgebouwd.
It is simple: two nuclear power stations are 80 % to 85 % completed.
DutchIeder land moet voor zichzelf bepalen wanneer en hoe het gebruik van kernenergie afgebouwd moet worden.
Each country should decide independently on when and how to decommission.
Dutch- De steun voor het vervoer van levend rundvee moet worden afgebouwd.
- Aid for the transport of live cattle should be phased out.
DutchIk ben er voorstander van dat deze langzamerhand worden afgebouwd.
It is my view that these should be gradually phased out.
DutchOp de lange termijn moeten deze subsidies afgebouwd kunnen worden.
Subsidies must however be phased out in the long term.
DutchDe Junibeweging is fundamenteel van oordeel dat de structuurontwikkelingsfondsen afgebouwd moeten worden.
Basically, the June Movement believes that the structural development funds should be phased out.
DutchMet de komst van de nieuwe regeringscoalitie in Duitsland zal nu ook daar de kernenergie worden afgebouwd.
Following the change of government in Germany, nuclear power will also be phased out in Germany.
DutchTen tweede, in de overgangsperiode moet die subsidiëring op een sociaal aanvaardbare manier worden afgebouwd.
Second, during the transitional period, they should be reduced in a socially acceptable manner.