"adviezen" vertalen - Engels

NL

"adviezen" in het Engels

NL

adviezen {meervoud}

volume_up
Uw vakinhoudelijke adviezen maken het mogelijk de procedures te verbeteren.
Your professional advice will enable the improvement of the procedures.
Dit is te meer noodzakelijk, nu deze organisaties ook adviezen verstrekken.
This is more necessary now that these firms offer advice and consultancy.
Turkije moet de adviezen en vereisten zien als een kans en niet als een bedreiging.
Turkey should see the advice and requirements as an opportunity rather than a threat.
adviezen (ook: raad, advies)

Voorbeeldzinnen voor "adviezen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie staat zeer welwillend tegenover de adviezen van het Parlement.
As a whole, the Commission receives the opinions of Parliament very favourably.
DutchAls deze adviezen worden overgenomen, zou onze hulp dus doeltreffender moeten worden.
If applied, they should help to improve the effectiveness of these structures.
DutchTurkije moet de adviezen en vereisten zien als een kans en niet als een bedreiging.
Turkey should see the advice and requirements as an opportunity rather than a threat.
DutchHet moge duidelijk zijn dat ik geen gebrek aan adviezen heb gehad, waarvoor mijn dank.
One thing, for sure, is that I have not been short of advice, for which I thank you.
DutchIn het bijzonder wil ik de Commissie bedanken voor haar waardevolle adviezen.
Special thanks also goes to the Commission for its valuable suggestions.
DutchAls compensatie zullen ze het moeten doen met het recht adviezen te geven.
To compensate for this, they have been given the right to deliver opinions.
DutchDit is te meer noodzakelijk, nu deze organisaties ook adviezen verstrekken.
This is more necessary now that these firms offer advice and consultancy.
DutchDit is naar de ombudsman gegaan, die ons verschillende constructieve adviezen heeft gegeven.
This has been sent to the Ombudsman who has given us many constructive comments.
DutchWelke adviezen heeft de Voorzitter van het Parlement aan zijn Deense partijgenoot gegeven?
What advice did Parliament's President give the member of his own party in Denmark?
DutchIn plaats daarvan moeten wij in de EU streven naar adviezen van de direct betrokken partijen.
We in the EU should instead seek submissions from the parties concerned directly.
DutchUw vakinhoudelijke adviezen maken het mogelijk de procedures te verbeteren.
Your professional advice will enable the improvement of the procedures.
DutchIk geloof echter dat de voorliggende adviezen van het Europees Parlement houtsnijden.
However, I believe that the European Parliament is currently giving some very good advice.
DutchDat betekent dat het om het inwinnen van adviezen gaat en niet om besluitvorming.
In other words, this is not about deciding, but about being heard.
DutchDie adviezen zullen tenslotte aan het Parlement worden meegedeeld samen met het verslag.
Finally, these opinions will be passed on to Parliament at the same time as the report.
DutchWesterse bedrijven kunnen daarbij helpen met adviezen en technologische innovaties.
Western firms can help here with expertise and advanced technology.
DutchEr zijn reeds vele besluiten en adviezen geweest, maar nu wordt het concreter.
Many decisions and statements have come and gone, but what we have here is something concrete.
DutchTot slot, soms zijn ingrijpende beslissingen vooral gebaseerd op adviezen van biologen.
Finally, radical decisions are sometimes mainly based on opinions presented by biologists.
DutchBij mijn stemgedrag ben ik uitgegaan van de adviezen van de " Eurogroup for Animal Welfare ".
I have based my vote on the recommendations of the " Eurogroup for Animal Welfare ".
DutchAlle beoordelingen over quota zijn gebaseerd op wetenschappelijke en biologische adviezen.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
DutchDe Commissie luistert momenteel nog naar adviezen en commentaren.
The Commission is still in the process of listening to opinions and comments.