NL

advertentie {de}

volume_up
advertentie (ook: bericht, reclame, aankondiging)
De advertentie vermeldde: "Psychologen willen het geheugen begrijpen.
And the ad said, "Psychologists want to understand memory.
Dit is een advertentie voor de farmaceutische industrie.
This is a pharmaceutical ad. ~~~ Actually, it's a spoof.
Ze plaatsten er deze piepkleine advertentie, 10 tekens lang.
They put this teeny-weeny little ad, about 10 characters long.
Ik stuitte bijvoorbeeld op deze advertentie bij het damestoilet op het vliegveld van Kansas City.
For instance, I stumbled across this advertisement outside the women's washroom in the Kansas City airport.

Voorbeeldzinnen voor "advertentie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchJe zult nooit zo een advertentie zien, omdat Nike daadwerkelijk wil dat je hun schoenen koopt.
You'll never see an ad like that because Nike actually wants you to buy their shoes.
DutchDit is een advertentie uit The Economist van een paar jaar geleden. ~~~ Die bood ons drie opties.
This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
DutchDe advertentie vermeldde: "Psychologen willen het geheugen begrijpen.
And the ad said, "Psychologists want to understand memory.
DutchZe plaatsten er deze piepkleine advertentie, 10 tekens lang.
They put this teeny-weeny little ad, about 10 characters long.
DutchMisschien hebben sommigen van jullie het al gehoord, een paar weken geleden zette ik een advertentie op Ebay.
So as some of you may or may not have heard, a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
DutchIk denk dat de Ringling Brothers te ver gingen in een advertentie in het New York Times Magazine.
I think Ringling Brothers may have gone too far with an ad they took out in the New York Times Magazine.
DutchWij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
DutchIk stuitte bijvoorbeeld op deze advertentie bij het damestoilet op het vliegveld van Kansas City.
For instance, I stumbled across this advertisement outside the women's washroom in the Kansas City airport.
DutchOf deze advertentie in de New York Times: "Je maatschappelijke positie toon je met een mooi horloge.
Or this ad that I read in the New York Times: "Wearing a fine watch speaks loudly of your rank in society.
DutchDit is een advertentie voor de farmaceutische industrie.
This is a pharmaceutical ad. ~~~ Actually, it's a spoof.
DutchZe gooiden er niet alleen een nieuwe advertentie tegenaan, ze veranderden wat het betekent om een verfproduct te maken.
They didn't just slap a new ad on the product; they changed what it meant to build a paint product.
Dutch. ~~~ We begonnen ook te werken met een advertentie.
So this study, which I did with my graduate students, especially Craig Haney -- we also began work with an ad.
DutchVoor ik het wist was de advertentie verdwenen.
DutchIn feite een grap, geen echte advertentie.
DutchWe hadden geen geld en plaatsten een goedkope, kleine advertentie. ~~~ We zochten studenten voor een studie over het leven in de gevangenis.
We didn't have money, so we had a cheap, little ad, but we wanted college students for a study of prison life.
DutchEn zoiets kan ook gebruikt worden voor, het is uiteindelijk een presentatie over design, ontworpen door Saatchi en Saatchi en met deze advertentie kwamen ze weg in Australië.
Now, something like this can be used because this is after all talk about design, too.
DutchDit is een advertentie in de krant.
DutchDit is een echte advertentie.
DutchStelt je voor dat de particuliere sector zo zou adverteren -- als Nike een paar schoenen wilde verkopen en zo een advertentie zou laten plaatsen.
Imagine if the private sector advertised in the same way -- if Nike wanted to sell a pair of shoes and put an ad in the paper like that.
DutchIk weet niet hoeveel parfum die advertentie heeft doen verkopen, maar ik geef je op een briefje dat het veel antidepressiva en angstremmers deed verkopen.
I don't know how much perfume that commercial sold, but I guarantee you, it moved a lot of antidepressants and anti-anxiety meds.