NL

ader {de}

volume_up
1. anatomie
Het zijn de aders van het ecosysteem, en het zijn meestal lege aders.
They're the veins of the ecosystem, and they're often empty veins.
I'm going to cut some veins, arteries.
Ik moest uitzoeken hoe ik kon eten zoals een normaal mens. ~~~ Ik at nog via een buis in mijn borst en via mijn aders.
I needed to figure out how to eat like a normal human being, since I'd been eating through a tube in my chest and through my veins.

Voorbeeldzinnen voor "ader" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchÒf we zijn dat niet; ook dan zal het tot uitbreiding naar het oosten komen, maar deze wordt dan veel duurder en de huidige lid-staten zullen een ader moeten laten, omdat zij dan moeten betalen!
If not, then enlargement to the east will still take place, but it will be far more costly, and the existing Member States will be bled dry, since they will have to foot the bill!