"actieplan" vertalen - Engels

NL

"actieplan" in het Engels

NL

actieplan {het}

volume_up
Dit sluit goed aan bij het actieplan van de EU en de komende top in Stockholm.
This fits in with the EU action plan and the forthcoming summit in Stockholm.
Ze vormen een van de belangrijkste punten uit het actieplan voor vereenvoudiging.
They are one of the principal points of the action plan on simplification.
Er is een actieplan voor de humanitaire hulp voor zuidelijk Afrika nodig.
There is a need for an action plan for humanitarian aid for southern Africa.

Voorbeeldzinnen voor "actieplan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen actieplan voor de EU/Centraal-Azië zal de komende weken worden goedgekeurd.
An action plan for the EU/ Central Asia will be approved in the next few weeks.
DutchIk hoop dat de commissaris ons de nodige garanties kan geven voor dit actieplan.
I hope the Commissioner can give us the assurance we need on this action plan.
DutchHet actieplan behelst ons hele platteland met inbegrip van de Natura 2000-gebieden.
The action plan covers all of our countryside, including the Natura 2000 areas.
DutchNaast dit actieplan voor Afrika, bestaat er naar verluidt een nieuw plan van de FAO.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
DutchDit sluit goed aan bij het actieplan van de EU en de komende top in Stockholm.
This fits in with the EU action plan and the forthcoming summit in Stockholm.
DutchDe uitvoering van het in juli in Rabat overeengekomen actieplan heeft hoge prioriteit.
The implementation of the action plan agreed in Rabat in July is a key priority.
DutchDe Europese Raad heeft de Commissie gevraagd een nieuw actieplan op te stellen.
The European Council has therefore asked the Commission to prepare a new action plan.
DutchVergeleken met een eerder actieplan is dit stuk duidelijk een stap vooruit.
Compared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
DutchHet actieplan beoogt een Europese markt die identiek is aan de Amerikaanse.
The action plan aims to make the European market equal to the American market.
DutchIk zal de Commissie aan deze belofte herinneren en ik begroet het actieplan.
I wish to hold the Commission to this promise, and I welcome the action plan.
DutchIk geloof dat er in het nieuwe actieplan rekening met deze zaken wordt gehouden.
I believe that these matters will be taken into account in the forthcoming action plan.
DutchWat zijn de strategische doelen van dit actieplan voor een financiële interne markt?
What are this action plan's strategic objectives for the financial internal market?
DutchZe vormen een van de belangrijkste punten uit het actieplan voor vereenvoudiging.
They are one of the principal points of the action plan on simplification.
DutchMaatregelen hiertoe zijn voorzien in het actieplan dat ik voor de zomer heb ingediend.
This is one of the actions in the action plan that I presented before the summer.
DutchWij maken ons ook zorgen over de rol van Turkije in verband met dit actieplan.
In this context, we are also rather concerned about Turkey's part in the action plan.
DutchDe mogelijkheden die dit actieplan biedt, moeten daarom ook volledig worden benut.
It follows that the maximum use must be made of the scope offered by this action plan.
DutchAnderzijds is de tenuitvoerlegging van het actieplan nu aan een herziening toe.
At the same time, the implementation of the action plan is now the subject of a review.
DutchIn het voorgestelde actieplan neemt de EU daarmee een zware taak op zich.
These are massive tasks which the EU seeks to tackle in its proposed action plan.
DutchEen van de landen die zijn geselecteerd voor zo'n actieplan is Marokko.
One of the countries that has been earmarked for such an action plan is Morocco.
DutchAls dit zo vanzelfsprekend is, waarom hebben we dan nog een actieplan nodig?
So if this is so self-evident, the obvious question is why do we need an action plan?