"actie ondernemen" vertalen - Engels

NL

"actie ondernemen" in het Engels

volume_up
actie ondernemen {ww.}
volume_up
actie ondernemen [voorbeeld]
EN
NL

actie ondernemen {werkwoord}

volume_up
De Europese Unie moet ook actie ondernemen tegen het kindersextourisme.
The European Union must also take action against child sex tourism.
Graag zie ik de Commissie eveneens actie ondernemen in deze kwestie.
I should like to see the Commission also take action in this matter.
Wij kunnen actie ondernemen en het is van belang dat dit nu snel gebeurt.
We can take action, and it is important that we do so without further delay.

Voorbeeldzinnen voor "actie ondernemen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe zouden de Commissie dan ook willen vragen om vastberaden actie te ondernemen.
We therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
DutchHet fundamentele idee is dat je conclusies wilt trekken en dan actie ondernemen.
And the fundamental idea is you want to make inferences and then take actions.
DutchDaarom vond ik het beslist noodzakelijk dat de Commissie actie zou ondernemen.
That is exactly why I thought it was indispensable for the Commission to step in.
DutchEr zijn veel gebieden waarop de lidstaten daadwerkelijk actie moeten ondernemen.
There are many areas where action really needs to be taken by Member States.
DutchMag ik de Commissie ook vragen welke actie zij denkt te ondernemen tegen Duitsland?
Can I also ask the Commission what action they intend to take against Germany?
DutchDe Commissie kan dus slechts op een paar heel beperkte deelgebieden actie ondernemen.
The Commission can, therefore, only act in a very limited set of circumstances.
DutchDe diensten van het Parlement zullen deze bestuderen en zo nodig actie ondernemen.
Parliament’ s services will study it and we shall take any necessary action.
DutchVindt de Raad dat prima en zo nee, wat voor actie denkt hij te ondernemen?
Is the Council content with this situation and, if not, what action is proposed?
DutchWe kunnen geen actie ondernemen zonder dat deze afgestemd is op andere acties.
We cannot implement a measure unless it works in tandem with other measures.
DutchMeneer de Voorzitter, geachte collega's, we moeten op drie terreinen actie ondernemen.
Mr President, ladies and gentlemen, action has to be taken in three directions.
DutchEn dat geeft ons vervolgens weer gelegenheid daartegen actie te ondernemen.
And that subsequently gives us a better chance of taking action against them.
DutchDesalniettemin is nu besloten om zo snel mogelijk actie te ondernemen.
Nevertheless, the decision has now been taken to proceed as quickly as possible.
DutchDe Europese Unie, niet alleen de lidstaten, zou op dit punt actie moeten ondernemen.
The European Union, not only the Member States, should be taking action in this regard.
DutchWij kunnen actie ondernemen en het is van belang dat dit nu snel gebeurt.
We can take action, and it is important that we do so without further delay.
DutchVervoer is uiteraard een bijzonder moeilijk gebied en daar moet actie worden ondernemen.
Transport is, of course, a particularly difficult area and action is needed.
DutchDe strijd tegen de georganiseerde misdaad verplicht ons snelle actie te ondernemen.
The fight against this type of crime therefore requires urgent action.
DutchEstland kan evenmin actie ondernemen, omdat het schip daar geen schade heeft aangericht.
Neither can Estonia act, because the vessel did not cause any damage there.
DutchMannen en vrouwen die van Mexico houden... en die actie willen ondernemen.
We need men and women who love Mexico and who are willing to take action.
DutchDe diensten van het Parlement zullen mij adviseren en wij zullen zo nodig actie ondernemen.
Parliament’ s services will advise me and we shall take any necessary action.
DutchVervolgens wordt gezegd dat men op dit punt verder geen actie gaat ondernemen.
It then goes on to say that it is not going to do anything about it.

Vergelijkbare vertalingen voor "actie ondernemen" in Engels

ondernemen werkwoord
actie zelfstandig naamwoord
een actie van kwaliteit ondernemen werkwoord
English