"achterzijde" vertalen - Engels

NL

"achterzijde" in het Engels

NL

achterzijde {de}

volume_up
Hun vlakke achterzijde maakt het veel gemakkelijker om ze te installeren.
Having a flat back makes it much easier to install them.
Het eerste is een polyanionisch segment, dat fungeert als een niet klevende achterzijde, zoals de achterkant van een sticker.
The first one is a polyanionic segment, which basically acts as a non-stick backing like the back of a sticker.
Ik verkocht de ontwerpen voor deze motor en deze schotel op de achterzijde van Popular Science magazine, voor 4 dollar per stuk.
I sold the plans for this engine and for this dish in the back of Popular Science magazine, for four dollars each.
achterzijde (ook: rugkant)

Voorbeeldzinnen voor "achterzijde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe zullen een scherm maken dat zowel langs de voor- als de achterzijde verlicht wordt.
Now, what we're doing is, we're doing one that will be both frontlit and backlit.
DutchHun vlakke achterzijde maakt het veel gemakkelijker om ze te installeren.
Having a flat back makes it much easier to install them.
DutchDat gevaar wordt nog groter als auto's bovendien aan voor- of achterzijde worden uitgerust met siervoorwerpen.
That danger is further increased if cars also have decorative fittings at the front or rear.
DutchHet eerste is een polyanionisch segment, dat fungeert als een niet klevende achterzijde, zoals de achterkant van een sticker.
The first one is a polyanionic segment, which basically acts as a non-stick backing like the back of a sticker.
DutchIk verkocht de ontwerpen voor deze motor en deze schotel op de achterzijde van Popular Science magazine, voor 4 dollar per stuk.
I sold the plans for this engine and for this dish in the back of Popular Science magazine, for four dollars each.
DutchIn plaats van het bot tientallen keren binnen te dringen, gaan we slechts eenmaal naar binnen, aan de voor- of de achterzijde van de heup.
Instead of entering the bone dozens of times, we enter just once, into the front of the hip or the back of the hip.
DutchTenslotte mijnheer Duisenberg, op de achterzijde van de biografie staat een foto waarop u duidelijk geniet van uw hobby, vissen.
Finally, Mr Duisenberg, on the back cover of your biography there is a photograph of you evidently enjoying your hobby, fishing.
DutchDit is de voorzijde van het brein, dit is de achterzijde met het eraan bungelende ruggenmerg, en dit is hoe het brein in het hoofd is geplaatst.
This is the front of the brain, the back of brain with the spinal cord hanging down, and this is how it would be positioned inside of my head.
DutchDe pieken op de achterzijde van de Stygimoloch worden eigenlijk geresorbeerd, wat betekent dat ze steeds kleiner worden terwijl die bult steeds groter wordt.
The spikes on the back of the Stygimoloch are actually resorbing, which means they're getting smaller as that dome is getting bigger.
DutchDe huidige waarschuwingen van 4% op de voor- en achterzijde van een pakje blijken volslagen ineffectief te zijn en ook beledigend simplistisch.
It has transpired that the current warnings which cover 4 % of the front and back of the packet are completely ineffective and insultingly simplistic.