NL

achteruit {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ofwel gebruikt hij actieve spanningssnoeren om vooruit en achteruit te bewegen.
Or use an active tension cords to make it move forward and backward.
Degenen in het midden zijn al onze patiënten vanaf het begin van lithium op het tijdstip nul, vooruit in de tijd, en dan achteruit in de tijd.
And the ones in the middle are all of our patients from the start of lithium at time zero, going forward, and then going backward.
Ons doel mag echter niet zijn een Europa te creëren dat achteruit kijkt, maar juist een Europa dat de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien.
Our aim, though, must not be the creation of a backward-looking Europe, but rather of a Europe that can face the future with confidence.
achteruit (ook: achterwaarts)

Voorbeeldzinnen voor "achteruit" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
We expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
DutchEn als je zo vaak spreekt als ik, drie of vier keer per dag, dan ga je achteruit.
And when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
DutchJe kan het alleen krijgen door een stap achteruit te doen en ze allemaal te bekijken.
It's only possible to see that insight when you step back and look at all of them.
DutchJe kan ermee achteruit in de tijd of vooruit in de tijd, maar niet hier en nu blijven.
And you can go backwards, you can go forwards; you cannot stay where you are.
DutchDe buitenlandse handel van Roemenië is door het conflict in Kosovo achteruit gegaan.
Because of the conflict in Kosovo, foreign trade has further deteriorated in Romania.
DutchEen samenleving die niet op een georganiseerde wijze aan onderzoek doet, gaat achteruit.
And a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
DutchOfwel gebruikt hij actieve spanningssnoeren om vooruit en achteruit te bewegen.
Or use an active tension cords to make it move forward and backward.
DutchHet is niet waar dat het proces vastzit, want de situatie holt werkelijk achteruit.
Therefore, it is not true that we are stalled: the situation is growing considerably worse.
DutchWij zien dat de toch al verschrikkelijke situatie in Georgië snel achteruit gaat.
We are currently witnesses to an absolutely dreadful deterioration of the situation in Georgia.
DutchHet arbeidsovereenkomstenrecht wordt " flexibeler ", maar in feite gaat het erop achteruit.
The law on employment contracts is 'made more flexible ' but in reality it is relaxed.
DutchWelke garanties zijn er dat de passagiers er door deze maatregel niet op achteruit gaan?
What assurances can we have that the flying public will not be ill-served by this measure?
DutchZe verandert van achteruit naar vooruit en ze houdt het wiel vast, maar draait er niet aan.
She switches from reverse to forward and she holds onto the wheel, rather than turns it.
Dutch. ~~~ Sinds de jaren 50 gaat die achteruit.
We look at the savings rate and it has been declining since the 1950s.
DutchHet standpunt dat met het verslag is goedgekeurd is een stap achteruit.
The position adopted in this report constitutes a step backwards from the previous position.
DutchIn plaats van vooruit te gaan, zoals we allemaal hoopten in de jaren '60, was het achteruit gegaan.
Instead of developing, as we'd all hoped in the '60s, things had gotten worse.
DutchMaar dit bleek helaas slechts één stap vooruit en twee stappen achteruit.
But unfortunately it was only one step forward and two steps back.
DutchGevolg daarvan zou zijn dat een groot aantal gepensioneerden er op inkomen achteruit zou gaan.
This means that the incomes of a very significant number of pensioners would be reduced.
DutchElke organisatie moet een stapje achteruit doen en haar methoden kritisch bekijken.
Every organisation needs to step back and review its methods.
DutchDat komt later weer terug op de markt, wordt goedkoop verkocht en de kwaliteit gaat achteruit.
It will be returned to the market later, sold cheaply, and the quality will be affected.
DutchZelfs de positie van de reeds in de Europese Unie aanwezige immigranten zal daardoor achteruit gaan.
It even exacerbates the position of immigrants already in the European Union.