"achter aan" vertalen - Engels

NL

"achter aan" in het Engels

EN
NL

achter aan {voorzetsel}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "achter aan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTot zover de intentie achter onze brief aan de voorzitter van de Raad Ecofin.
That is the spirit in which we composed this letter to the President of ECOFIN.
DutchIk sta ook achter haar aanbevelingen aan dit Parlement en deel beslist haar verontrusting.
I also commend her recommendations to this House, and indeed share her concerns.
DutchDe dief was Italiaans, dus een Italiaanse politieagent moet achter hem aan.
That thief was Italian: an Italian policeman should have been chasing him.
Dutch. ~~~ Zoals: "Ik ga echt niet achter zijn antilope aan.
You can't be bearing grudges, like, "I'm not chasing that guy's antelope.
DutchJij bent DEA, ik heb de FBl achter m'n kont aan en ik weet niet wat hier aan de hand is.
You're DEA, I got the feds up my ass and I don't know what's going on here.
DutchEen dergelijk beleid hinkt logischerwijze altijd achter de feiten aan.
This is a policy which, by its very nature, must always lag behind events.
DutchEr loopt iets rond wat Hopper vermoord heeft en nou zit 't achter ons aan.
Whatever it is out there, it killed Hopper... and now it wants us.
DutchDie gasten zaten achter mijn vader aan omdat hij de wereld wilde redden.
Those guys came after my dad because he was going to save the world.
DutchEn de Europese Unie kan zich verschuilen achter haar behoefte aan transitvervoer.
The European Union can hide behind its need for this transit.
DutchMijnheer de Voorzitter, ons probleem is dat wij achter de feiten aan lopen.
Mr President, we have a problem: we are not moving with events.
DutchOp één niveau gaan we achter de gebroken systemen aan waar we nu eenmaal deel van uitmaken.
On one, we really go after changing these broken systems of which we find ourselves a part.
DutchWat ga je nu doen, ga je achter Howard Saint aan met de brander?
So what's up, you're gonna string up Howard Saint and blowtorch him?
DutchIk ging achter de mycelia aan toen het stopte sporen te produceren.
I actually chased the mycelium, when it stopped producing spores.
DutchWe lopen hier intussen achter de stijgende cijfers aan.
In this area we sometimes seem to be limping along behind the rising figures.
DutchWij weigeren ons trouwens te scharen achter de gelukwensen aan het adres van de Franse autoriteiten.
Furthermore, we refuse to join in the congratulations addressed to the French authorities.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik schaar mij achter de felicitaties aan het adres van de rapporteur.
Mr President, I join in the congratulations to the rapporteur.
DutchEr is geen aanklager in de staat die achter Roark aan gaat
There isn't a prosecutor in the state who'll go after Senator Roark
DutchWij staan daarom van meet af aan achter het actieplan.
This is why we have been in favour of the action plan from the outset.
DutchMaar als je nu binnenvalt, kom ik direct achter je aan, Mr..
But if you wanna go in now...... I'll be right behind you, sir.
DutchEn daarom gaat men bij Europol wel achter gestolen auto's aan en nog steeds niet achter ontvoerde kinderen.
This is why Europol is still chasing stolen cars instead of trying to find abducted children.

Vergelijkbare vertalingen voor "achter aan" in Engels

achter voorzetsel
achter bijwoord
aan voorzetsel
aan bijwoord