"aanwending" vertalen - Engels

NL

"aanwending" in het Engels

volume_up
aanwendbaar {bn.}
EN
NL

aanwending {de}

volume_up
Wij weten dat juist die beschikbaarstelling van eigen middelen de aanwending van EU-middelen vaak verhindert.
We know that it is precisely the raising of local resources which inhibits applications for EU resources.
Dat geldt ook voor de aanwending van de ESF-middelen: wij moeten die op de actieve bestrijding van de werkloosheid concentreren.
This is also true when it comes to the application of the ESF resources, where we want concentration on actively combatting unemployment.
Uit de tabellen over de aanwending van de middelen blijkt dat de kredieten voor doelstelling 5b in 1996 volledig zijn gebruikt.
When considering the table of applications for funds we find that in 1996 100 % of the funds for Objective 5b were applied for.
aanwending (ook: gebruik, toepassing, nut, functie, genot)
Wij moeten streng op de aanwending van de steungelden toezien.
The use of the financial aid must be monitored strictly.
Een derde punt is de eventuele aanwending van operationele middelen voor administratieve doeleinden.
A third issue concerns the possible use of operating resources for administrative purposes.
Een ander punt dat ongetwijfeld steun verdient, is de efficiëntere aanwending van hernieuwbare energie.
Another item which deserves support is without doubt better use of renewable energy.

Voorbeeldzinnen voor "aanwending" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHopelijk komt het voor aanwending van deze middelen in aanmerking.
Let us hope that it can be taken into account when these resources are applied.
DutchWij moeten een oplossing vinden voor de aanwending van de financiële reserves.
We have yet to decide what to do with the reserves, in other words the money raised by the industry.
DutchEen van de elementen om ons op deze weg te begeven, is aanwending van de structuurfondsen.
In fact, one of the elements to set us on this road lies in the use of the structural funds.
DutchAanwending voor aflossing van de staatsschuld is niet aan de orde.
There is no question of them being used to pay off the national debt.
DutchEen ander punt dat ongetwijfeld steun verdient, is de efficiëntere aanwending van hernieuwbare energie.
Another item which deserves support is without doubt better use of renewable energy.
DutchMaar in het algemeen blijven de problemen van de aanwending van de Europese fondsen reuzegroot.
Generally speaking, however, the problems of how the European funds are used remain enormous.
DutchEen strikte controle op de aanwending van de middelen is hierbij noodzakelijk.
This demands proper control of how the money is spent.
DutchWij vinden het goed dat de heer Papoutsis zich voor de aanwending van hernieuwbare energie blijft inzetten.
We salute the ongoing commitment of Commissioner Papoutsis to renewable energy.
DutchEen derde punt is de eventuele aanwending van operationele middelen voor administratieve doeleinden.
A third issue concerns the possible use of operating resources for administrative purposes.
DutchNaar mijn mening is de tijd rijp voor een debat over de effectieve aanwending van de EU-begroting.
I also believe it is time we began to conduct a more general debate on how the EU budget is really used.
DutchWij moeten streng op de aanwending van de steungelden toezien.
The use of the financial aid must be monitored strictly.
DutchOp het gebied van de technieken voor de aanwending van die energievormen bekleedt de Unie nog steeds de leidersplaats.
The Union still occupies a leading position in the technology for using these energies.
DutchWij zijn het dan ook eens met deze nieuwe aanwending.
We therefore agree that funds should indeed be reallocated.
DutchIk wil de heer Patten prijzen voor zijn streven naar transparantie wat de aanwending van onze Europese steun betreft.
At this point, I welcome Mr Patten's commitment to transparency in the use of European aid.
DutchWij weten dat juist die beschikbaarstelling van eigen middelen de aanwending van EU-middelen vaak verhindert.
We know that it is precisely the raising of local resources which inhibits applications for EU resources.
DutchWelke kwantitatieve gegevens zijn er aanwezig over de totale of gedeeltelijke aanwending van dit vismeel voor de aquacultuur?
What quantitative data exist on the total or partial use of this fish meal in aquaculture?
DutchEen juiste en efficiënte aanwending van zo'n groot deel van de uitgaven van de EU is dringend nodig.
It is a matter of great urgency that such a large part of the EU's expenditure should be used correctly and efficiently.
DutchIn deze omstandigheden is het verheugend dat in het verslag tot voorzichtigheid in de aanwending van reserves wordt gemaand.
In these circumstances, we should be glad that the report recommends prudent handling of the reserves.
DutchWij moeten per slot van rekening immers verantwoording aan de kiezer afleggen over de aanwending van het belastinggeld.
It is we who must be answerable to citizens in the last instance for the way in which their money is managed.
DutchZo zullen wij tot een beter evenwicht tussen de behoeften op het terrein en de aanwending van de structuurfondsen komen.
By doing so, we shall achieve a better match between local needs and the utilization of the Structural Funds.