"aanvullende opmerking" vertalen - Engels

NL

"aanvullende opmerking" in het Engels

volume_up
aanvullende opmerking {de}
NL

aanvullende opmerking {de}

volume_up
aanvullende opmerking
Ik zou echter nog een aanvullende opmerking willen maken.
I would, however, add this additional remark.

Voorbeeldzinnen voor "aanvullende opmerking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWat mij betreft nog een aanvullende opmerking over de algemene problematiek.
I would like to add one more remark about the general problems.
DutchMijnheer de Voorzitter, als u mij toestaat zou ik even kort een aanvullende opmerking willen maken.
Mr President, allow me if you will another brief supplementary question.
DutchIk kan dus alleen maar instemmen met uw woorden, die geen vraag blijken te zijn, maar een aanvullende opmerking.
I can therefore only endorse what is more a compliment than a question.
DutchHartelijk dank voor deze aanvullende opmerking, mevrouw Roure.
Thank you, Mrs Roure, for this additional information.
DutchIk denk dat wij hiermee de goede kant opgaan, maar ik wil nog wel een aanvullende opmerking maken.
I believe that this is a direction in which we must go but I would also like to make one additional point.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb nog een aanvullende opmerking.
Mr President, I should like to make a further remark.
DutchIk zou echter nog een aanvullende opmerking willen maken.
DutchIk heb nog één aanvullende opmerking.
DutchIk zou nog een aanvullende opmerking willen maken over het wetgevingsaspect van het verslag dat nu van de agenda is geschrapt.
As regards the legislative dimension of the draft that has just been withdrawn from the agenda, let me make an additional point.
DutchMijnheer de Voorzitter, commissaris, mijn dank voor uw grondige antwoord, maar ik wil een aanvullende opmerking plaatsen en een aanvullende vraag stellen.
Mr President, Commissioner, I would like to thank you for your detailed reply, but I wish to add a remark and a question.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zou nog een aanvullende opmerking willen maken over het document inzake het OLAF dat u ons heeft overhandigd.
Mr President, I must return to the document submitted to us on the Anti-Fraud Office - OLAF - as there is some uncertainty and confusion about this.

Vergelijkbare vertalingen voor "aanvullende opmerking" in Engels

aanvullende bijvoeglijk naamwoord
opmerking zelfstandig naamwoord
aanvullende inenting zelfstandig naamwoord
aanvullende voorwaarden zelfstandig naamwoord
aanvullende begroting zelfstandig naamwoord
aanvullende uitkering zelfstandig naamwoord
grappige opmerking zelfstandig naamwoord
English
aanvullende protocol zelfstandig naamwoord
aanvullende vaardigheden zelfstandig naamwoord
aanvullende informatie zelfstandig naamwoord