"aanverwant" vertalen - Engels

NL

"aanverwant" in het Engels

EN
NL

aanverwant {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aanverwant (ook: verwant)
aanverwant (ook: verwant)
Indien het verslag-Van Dijk over een aanverwant onderwerp bindend zou zijn geweest, zou het de Ierse veeteelt feitelijk hebben vernietigd.
If the Van Dijk report on a related issue had been binding it would have effectively destroyed the Irish cattle trade.
Een aanverwant probleem dat onze aandacht verdient is de export van voedsel tegen lagere normen dan in de Europese Unie gelden.
A related problem which merits our attention is the export of food whereby lower standards are applied than those in the European Union.
- Vorige maand heb ik met het oog op het vragenuur met de Raad een vraag gesteld over een aanverwant onderwerp, namelijk de Europese kerosinebelasting.
Last month I tabled a question for this session of Question Time to the Council on a related subject, that of EU kerosene tax.

Voorbeeldzinnen voor "aanverwant" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIndien het verslag-Van Dijk over een aanverwant onderwerp bindend zou zijn geweest, zou het de Ierse veeteelt feitelijk hebben vernietigd.
If the Van Dijk report on a related issue had been binding it would have effectively destroyed the Irish cattle trade.
DutchIk wil graag wat met u ‘aanverwant denken’, zo je wilt, over compassie en het van het globale niveau naar het persoonlijke brengen.
And I'd like to do a little collateral thinking, if you will, about compassion and bring it from the global level to the personal.
DutchEen aanverwant probleem dat onze aandacht verdient is de export van voedsel tegen lagere normen dan in de Europese Unie gelden.
A related problem which merits our attention is the export of food whereby lower standards are applied than those in the European Union.
Dutch- Vorige maand heb ik met het oog op het vragenuur met de Raad een vraag gesteld over een aanverwant onderwerp, namelijk de Europese kerosinebelasting.
Last month I tabled a question for this session of Question Time to the Council on a related subject, that of EU kerosene tax.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik ben erg blij met dit debat vanavond, dat de voortzetting is van het voorgaande debat over een aanverwant onderwerp.
Mr President, I am very happy that we are having this debate this evening, which follows on from the previous debate on a similar matter.