NL

aanslaan [sloeg aan|aangeslagen] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Ik hoop dat dezelfde toon aangeslagen kan worden ten aanzien van Nigeria.
I hope that the same sort of note can be struck on Nigeria.
volume_up
to catch on {onov.ww.} [spreek.]
En het spreekt voor zich dat dit zal aanslaan.
And obviously now that's going to catch on.

Voorbeeldzinnen voor "aanslaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVanaf nu zullen de critici van de integratie en de sceptici een andere toon aanslaan.
From now on, the critics of integration and the sceptics will have to change their tune.
Dutch-- Mijnheer Barroso, laat ik vandaag een andere toon aanslaan dan gisteren.
   – Today, Mr Barroso, let me adopt a different tone to yesterday ’ s.
DutchWant dat is de enige manier waarop mijn verhaal bij jullie kan aanslaan.
Because that is the only way I'm going to get my story across to you.
DutchIk zou een enigszins andere toon dan sommige van de vorige sprekers willen aanslaan.
Let me just take a slightly different tack to that pursued by a number of the previous speakers.
DutchMijnheer de Voorzitter, helaas kan ik geen vreugdevolle toon aanslaan want daar is de situatie niet naar.
Mr President, unfortunately, circumstances prevent me from being in celebratory mood.
DutchDaarom zou ik bij het begin van mijn uiteenzetting een wat verzoenender toon willen aanslaan.
At the beginning of my speech, therefore, I should like to introduce a somewhat more conciliatory tone.
DutchZe was echt van cruciaal belang om de boodschap te doen aanslaan.
And she was really crucial in getting the message in.
DutchNaar mijn mening hadden wij een strengere toon moeten aanslaan.
In my opinion, we should have hardened our tone.
DutchAls we geen oorlog willen, als we geen middelen hebben om oorlog te voeren, dan moeten we geen oorlogstoon aanslaan.
If we do not want war, if we do not have the means to wage war, then we should not sound a warlike note.
DutchEn over synchroon gesproken, zij wilden het synchroniseren met het ritme en het specifieke beats laten aanslaan onderweg.
And speaking of synchronization, they wanted it to sync to the rhythm and to hit specific beats along the way.
DutchEn het spreekt voor zich dat dit zal aanslaan.
DutchDan, mijnheer de Voorzitter, zouden wij een echte bijdrage leveren om het Europees werkgelegenheidsbeleid te laten aanslaan bij het publiek.
Mr President, that would be our contribution towards a good campaign on Europe's employment strategy.
DutchSoms vraag ik me af of de toon die sommige afgevaardigden aanslaan iets te maken heeft met mijn geslacht, mijn leeftijd of met iets anders.
I sometimes wonder whether the tone adopted by some of the Members has anything to do with my sex, age or something else.
DutchOndanks het koor van loftuigingen door het merendeel van mijn collega's, zou ik persoonlijk graag een relativerende toon willen aanslaan.
As for the rest, allow me to put a damper on the barrage of praise that the majority of my colleagues have lavished on you.
DutchZou het in Afghanistan met UNAMA, de WGO en de civiele samenleving, enz. kunnen aanslaan?
Could it work in Afghanistan with UNAMA and WHO and civil society, etc., etc., etc.? And I was getting it all on film and I was recording it, and I was thinking, "This is it.
DutchHun strategie is duidelijk: zij maken gebruik van gemakkelijke en goedkope argumenten die aanslaan bij het grote publiek maar elke rechtsgrond missen.
Their strategy is clear: facile, emotive arguments which the general public accepts without any information as to the correct legal basis.
DutchIk weet niet of ze bij het publiek aanslaan, maar het is duidelijk dat we eerst de balk uit onze eigen ogen moeten halen voordat we ons mogen gaan bezighouden met de splinter in het oog van de Raad.
I do not know whether they have popular appeal, but clearly we need to sort out the plank in our own eye before we sort out the mote in the Council's eye.