"aanschouwen" vertalen - Engels

NL

"aanschouwen" in het Engels

NL

aanschouwen [aanschouwde|aanschouwd] {werkwoord}

volume_up
" Nu zul je nooit meer het daglicht aanschouwen! "
Now you will never again see the light of day!
Het Parlement heeft de weg gewezen en kan op dit moment het resultaat daarvan aanschouwen.
Parliament showed the way and Parliament can now see the result.
We hebben onlangs nog kunnen aanschouwen waartoe armoede en fanatisme leiden.
We have seen recent examples of the results of poverty and fanaticism.
Een kind wordt geboren, haalt voor het eerst adem -- (Ademt) en we aanschouwen de wonderlijke pracht van vocale expressie -- mysterieus, spontaan, en oer.
A child is born, takes its first breath -- (Breathing) and we behold the wondrous beauty of vocal expression -- mysterious, spontaneous and primal.

Voorbeeldzinnen voor "aanschouwen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVanaf nu zal ik de gang van zaken hier vanuit mijn nationale parlement aanschouwen.
Now I shall be watching you from the vantage point of my national parliament.
DutchIk heb zelf het geluk gehad een en ander in mijn eigen kiesdistrict te kunnen aanschouwen.
I have had the great pleasure of looking at the operation in my own constituency.
DutchDan kom ik nu bij de vragen: wanneer zal dat bureau het daglicht aanschouwen?
Having said that, the questions remain: when will this actually happen?
DutchWe hebben onlangs nog kunnen aanschouwen waartoe armoede en fanatisme leiden.
We have seen recent examples of the results of poverty and fanaticism.
DutchHet Parlement heeft de weg gewezen en kan op dit moment het resultaat daarvan aanschouwen.
Parliament showed the way and Parliament can now see the result.
Dutch2000 jaar lang heeft geen enkele burger de Keizer kunnen aanschouwen. r.
For 2000 years, no Emperor was even seen by a commoner.
DutchEnkele maanden geleden heb ik zelf een bezoek gebracht aan deze stad en de situatie met eigen ogen kunnen aanschouwen.
I was in Mitrovica a couple of months ago, I saw the situation there for myself.
DutchWe hebben ook een bezoek gebracht aan het Aralmeer en hebben de milieuproblemen aldaar met eigen ogen kunnen aanschouwen.
We visited the Aral Sea and saw at first hand the environmental problems that exist.
DutchAl sedert Essen hebben talrijke intentieverklaringen en goedbedoelde actieprogramma's het daglicht mogen aanschouwen.
Since Essen, we have had numerous declarations of intent and well-meant action programmes.
DutchDe Sovjets verplichtten de bevolking uit hun huizen te komen en de grote nucleaire paddestoel te aanschouwen.
The Soviets obliged the population to come out of their houses and watch the huge nuclear mushroom.
DutchAls leider van de delegatie van het Europees Parlement heb ik dit in Moldavië moeten aanschouwen.
As the leader of the delegation of the European Parliament, I have had to observe this course of events in Moldova.
DutchEergisteren hebben wij dat met eigen ogen kunnen aanschouwen.
DutchEen aantal dagen geleden heb ik dat tijdens een bezoek aan de Noord-Tsjechische stad Liberec met eigen ogen kunnen aanschouwen.
I saw evidence of this a few days ago during a visit to the northern Czech town of Liberec.
DutchNu schijnt het bedrijfsleven aan de beurt te zijn, als we de gebeurtenissen rond de zogeheten oligarchen aanschouwen.
Now it seems to be the turn of business, to judge by the goings on surrounding the so-called oligarchies.
Dutch" Nu zul je nooit meer het daglicht aanschouwen! "
DutchIk heb een paar vluchtelingenkampen in het zuidoosten van Turkije bezocht en de ellende van de mensen met eigen ogen kunnen aanschouwen.
I have visited a number of refugee camps in south-east Turkey and seen the human misery for myself.
DutchDe volgende dag werd er een persconferentie in het centrum gehouden en konden de verslaggevers de schade zelf aanschouwen.
The following day a press conference was held in the centre and the reporters could see the damage for themselves.
DutchIk heb dit alles met eigen ogen kunnen aanschouwen!
DutchDenk daaraan wanneer je dat gebouw ziet, dat we sommige dingen die we zo hard nastreven, nooit voltooid aanschouwen.
Think about that when you see that building, that sometimes the things we strive for so hard in life we never get to see finished.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik heb met eigen ogen kunnen aanschouwen hoeveel tragedies het conflict in Nagorno-Karabach veroorzaakt.
Madam President, the conflict in Nagorno Karabakh, which my own eyes have witnessed, is a conflict with innumerable tragedies.