NL

aanneming {de}

volume_up
Wat de andere punten betreft steun ik de aanneming van het verslag.
In all other respects I endorse the acceptance of the report.
Onverkorte aanneming van de voorgestelde resolutie, inclusief paragraaf 9, beschouw ik als een oproep daartoe.
I consider the full acceptance of the proposed resolution, including Paragraph 9, as an appeal to that effect.
De in de weken na de aanneming van de routekaart gemaakte vooruitgang toont aan dat dit de juiste weg is.
The progress made in the weeks following acceptance of the road map demonstrated that this is the path to take.
aanneming (ook: adoptie)
De aanneming van deze richtlijn zal in dit opzicht een belangrijk signaal zijn.
The adoption of this directive will be a signal in that regard.
Daarom zal mijn fractie zich tegen de aanneming van deze amendementen verzetten.
For this reason, our group will oppose the adoption of these amendments.
De ELDR-Fractie zal morgen tegen aanneming van deze aanbeveling stemmen.
The Liberal Group will be voting against adoption of this recommendation tomorrow.

Voorbeeldzinnen voor "aanneming" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe aanneming van dit verslag heeft dan ook een diepliggende politieke betekenis.
Approval of this report, therefore, takes on a profound political importance.
DutchDe volgende etappe op onze weg wordt de aanneming van het Constitutioneel Verdrag.
The next step on this road will be the adoption of the Constitutional Treaty.
DutchDat hoeft intussen de aanneming van het Deense initiatief niet in de weg te staan.
This should not, however, prevent the adoption of the initiative by Denmark.
DutchDe aanneming van dit Handvest heeft overigens ook gevolgen voor onze eigen werkwijze.
There is yet another effect it will have, and this is on our own working methods.
DutchDan zal de Europese Volkspartij werkelijk voor aanneming hiervan kunnen stemmen.
Only then will the Group of the European People's Party be able to approve its adoption.
DutchDaarom zal mijn fractie zich tegen de aanneming van deze amendementen verzetten.
For this reason, our group will oppose the adoption of these amendments.
DutchHet verslag dat de rapporteur ons ter aanneming voorlegt gaat in die richting.
This is precisely the aim of the agreement that the rapporteur is asking us to approve.
DutchEr is veel gebeurd in de 26 jaar na de aanneming van de eerste zwemwaterrichtlijn.
A lot has happened in the 26 years since the first bathing water directive was drafted.
DutchDe aanneming van het zesde kaderprogramma voor onderzoek is nog maar het begin.
Approving the Sixth Framework Research Programme is only the beginning.
DutchDe ELDR-Fractie zal morgen tegen aanneming van deze aanbeveling stemmen.
The Liberal Group will be voting against adoption of this recommendation tomorrow.
DutchIk vind de aanneming van deze resolutie een reden tot grote tevredenheid en hoop.
The adoption of this resolution give grounds for satisfaction and hope.
DutchIk verheug me over de aanneming in eerste lezing van het verslag van de heer Rothley.
I am delighted that Mr Rothley's report has been adopted at first reading.
DutchMet name de aanneming van een richtlijn inzake raciale gelijkheid moet vermeld worden.
In particular the adoption of a Directive on racial equality must be noted.
DutchIk moet zeggen dat die regels nog voor de aanneming van deze richtlijnen waren toegepast.
I have to say that this had been done even before the directives were passed.
DutchDe aanneming van deze achtste richtlijn zal hiervoor zorgen, zeker tot in het jaar 2001.
If we adopt this directive, that is what will be done, at least until 2001.
DutchWat betreft de tweede lezing vraag ik u dan ook opnieuw snel tot aanneming over te gaan.
Therefore, for the second reading, I would like to ask you again for a rapid adoption.
DutchDe aanneming van de grondwet was ongetwijfeld een grote stap vooruit.
The adoption of the constitution was of course a major step in the right direction.
DutchOm deze redenen hebben wij tegen aanneming van deze gezamenlijke tekst gestemd.
For these reasons, we voted against the adoption of the joint text.
DutchMijnheer Mann, met de aanneming van amendement 22 is de paragraaf vervangen.
Mr Mann, once we accepted Amendment No 22, it replaced that paragraph.
DutchWij feliciteren de heer Mulder met de aanneming van zijn waardevolle verslag.
Congratulations to Mr Mulder on the adoption of his important report.