NL

aanmaning {de}

volume_up
Mijnheer de Voorzitter, ik wil gevolg geven aan uw aanmaning en het zo kort mogelijk houden.
Mr President, I shall be glad to take your admonitions seriously and keep my remarks as brief as possible.
aanmaning (ook: aanval, offensief, vlaag)
aanmaning (ook: waarschuwing, tip)
Een kreet, een aanmaning, die wij als parlementsleden absoluut ernstig moeten opnemen om sociale stabiliteit en sociale vrede te waarborgen.
It is a protest and a warning which we, as parliamentarians, must take very seriously indeed if we wish to ensure social stability and social peace.
aanmaning (ook: herinnering)
Kortgeleden hebben wij de Franse autoriteiten een aanmaning gestuurd.
A reminder has been recently sent to the French authorities.
Daarom heeft de Commissie vóór het sturen van de aanmaning met de betrokken lidstaten contact opgenomen.
This is why the Commission contacted the Member States concerned prior to sending the reminder.

Voorbeeldzinnen voor "aanmaning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk sta ook positief tegenover de aanmaning tot voorzichtigheid van de heer Macartney.
I also have some sympathy with what Mr Macartney has said about caution.
DutchTegenwoordig ligt een aanmaning vaak al een week na de beslissing bij de betreffende lidstaat op tafel.
Today, the formal notice will often reach the Member State a week after the decision.
DutchKortgeleden hebben wij de Franse autoriteiten een aanmaning gestuurd.
A reminder has been recently sent to the French authorities.
DutchDe eerste is het doen uitgaan van een schriftelijke aanmaning.
The first is the letter of formal notice, which we have sent out.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil gevolg geven aan uw aanmaning en het zo kort mogelijk houden.
Mr President, I shall be glad to take your admonitions seriously and keep my remarks as brief as possible.
DutchDaarom heeft de Commissie vóór het sturen van de aanmaning met de betrokken lidstaten contact opgenomen.
This is why the Commission contacted the Member States concerned prior to sending the reminder.
DutchMijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, hoewel dit een positief verslag is, houdt het ook een aanmaning in.
Mr President, Commissioner, if we are dealing with a positive report, it is calling out to us.
DutchIk betreur het dat de Commissie nog altijd geen gebaar heeft gemaakt door haar schriftelijke aanmaning aan de Deense regering in te trekken.
I regret the fact that the Commission has not to date made the gesture of withdrawing its letter of formal notice to the Danish Government.
DutchDaarom heeft de Commissie in mei 2004 een aanmaning gestuurd naar de Griekse autoriteiten met het dringende verzoek een einde te maken aan deze situatie.
That is why, in May 2004, the Commission sent a letter of formal notice to the Greek authorities urging them to remedy this situation.
DutchEen kreet, een aanmaning, die wij als parlementsleden absoluut ernstig moeten opnemen om sociale stabiliteit en sociale vrede te waarborgen.
It is a protest and a warning which we, as parliamentarians, must take very seriously indeed if we wish to ensure social stability and social peace.
DutchDaarom is de Commissie op 21 maart 2005 een inbreukprocedure tegen Spanje gestart en heeft zij dat land een schriftelijke aanmaning gestuurd.
The Commission therefore decided to launch infringement proceedings against Spain on this issue and sent a letter of formal notice on 21 March 2005.
DutchDeze aanmaning werd op 10 april 2006 door de Commissie verstuurd, overeenkomstig artikel 226 van het Verdrag, en Spanje heeft op 13 juli 2006 een antwoord gestuurd.
This letter was sent by the Commission on 10 April 2006, in accordance with Article 226 of the Treaty, and Spain replied on 13 July 2006.
DutchOp 11 augustus vorig jaar is er een nieuw advies gestuurd en op 10 april dit jaar is er een officiële aanmaning op grond van niet-naleving van een aantal artikelen.
There is an additional recent opinion sent on 11 August last year and there is a letter of formal notice sent on 10 April this year for failure to apply a number of articles properly.