NL

aankondiging {de}

volume_up
Een positief signaal is de aankondiging van lokale verkiezingen in april 2006.
The announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
- Mijnheer de Voorzitter, ook ik juich natuurlijk deze aankondiging toe.
Mr President, I certainly join in welcoming this announcement.
Zijn aankondiging van nieuwe initiatieven van de Europese Commissie heeft mijn steun.
I support his announcement of new initiatives by the European Commission.
aankondiging (ook: advertentie, bericht, reclame)
Ik ben heel flexibel, maar een brief als aankondiging van beleidsmaatregelen is toch te weinig.
I shall make no bones about this: a letter does not suffice as notice of intent.
Mevrouw André-Léonard, ik zal de diensten vragen te onderzoeken hoe de betreffende aankondiging is verspreid.
Mrs André-Léonard, I will have to ask the services to investigate how that particular notice was distributed.
Opdrachten werden gegund zonder dat er transparantie werd betracht of zonder dat er in het Publicatieblad van de EU een aankondiging werd gedaan.
Contracts were awarded without transparency or publication of notices in the EU Official Journal.

Voorbeeldzinnen voor "aankondiging" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDie aankondiging namelijk ging een klik weg, en dat weergalmde weer een klik verder.
You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.
DutchHet vroegste tijdstip waarop het debat kan worden gehouden is 24 uur na de aankondiging.
The earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
DutchZijn aankondiging van nieuwe initiatieven van de Europese Commissie heeft mijn steun.
I support his announcement of new initiatives by the European Commission.
DutchEen positief signaal is de aankondiging van lokale verkiezingen in april 2006.
The announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
DutchIk ben heel flexibel, maar een brief als aankondiging van beleidsmaatregelen is toch te weinig.
I shall make no bones about this: a letter does not suffice as notice of intent.
DutchVan enige aankondiging op dit punt kan geen enkel nuttig effect uitgaan.
This matter must not be used for the purposes of a publicity campaign.
DutchDe voorgestelde amendementen zijn ingegeven door de aankondiging van Eurostat van 15 oktober.
The amendments proposed reflect the announcement by Eurostat on 15 October.
DutchIk ben heel blij met de aankondiging die de ETA vandaag heeft gedaan.
I very much welcome the announcement today by the ETA organisation.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ook ik juich natuurlijk deze aankondiging toe.
Mr President, I certainly join in welcoming this announcement.
DutchHet zou een goede zaak zijn ons wat meer tijd te geven en de aankondiging kunt u dan later doen.
It would be fair to give us a little more time and you can make the announcement later on.
DutchAllereerst de aankondiging dat over een jaar meer soepelheid bij het quotabeheer zal worden betracht.
First the announcement, within a year, of more flexible quota management.
DutchMijnheer de Voorzitter, de aankondiging vorige week was al kwalijk genoeg.
Mr President, the announcement last week was bad enough.
DutchDan, op moment nummer twee, gaat de nep-aankondiging er uit.
Then, at moment number two, you have the fake announcement go out.
DutchDaarom doe ik vandaag een aankondiging die ook aan het adres van het Europees Parlement is gericht.
That is why I am making an announcement today that is also directed at the European Parliament.
DutchWe zullen proberen om de aankondiging de volgende keer op ondubbelzinniger wijze te laten geschieden.
Next time, we shall try to make an even more explicit announcement.
DutchUiteraard verwelkomen wij de aankondiging van president Obasanjo dat een onderzoek ingesteld zal worden.
Of course we welcome President Obasanjo's announcement of an inquiry.
DutchDat verdient een compliment, maar het blijft in eerste instantie een retorische aankondiging.
The nature of his address, though complimentary in tone, was that of a declamatory statement of intent.
DutchHet gaat dus om een gratuite aankondiging, om een kunstgreep.
It comes down, therefore, to an empty statement, just a ruse.
DutchDe aankondiging dat binnenkort ook veiligheidsproblemen zullen worden besproken, is een bemoedigend signaal.
The announcement that security problems will also be discussed soon is an encouraging sign.
DutchDeze aankondiging werd nagenoeg algemeen gunstig ontvangen door de Britse kranten, zelfs de meest sceptische.
It was almost uniformly welcomed in the pages even of the most sceptical British newspapers.