NL

aankleden [kleedde aan|aangekleed] {werkwoord}

volume_up
Wist je dat ik hem moest aankleden tot hij dertien was?
Do you know that I used to have to dress him till he was 13?
Ik zou me sneller aankleden als ik jou was want ik zit al 30 jaar alleen in deze hut.
I'd get dressed faster if I was you because I've been alone in this cabin for 30 years.
Het wordt aangekleed om het op een pensioen te laten lijken.
Savings products have been dressed up to resemble pensions.

Voorbeeldzinnen voor "aankleden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk zou me sneller aankleden als ik jou was want ik zit al 30 jaar alleen in deze hut.
I'd get dressed faster if I was you because I've been alone in this cabin for 30 years.
DutchJe moet 60 verschillende beslissingen nemen, je auto helemaal aankleden.
You've got to make 60 different decisions, completely make up your car.
DutchWist je dat ik hem moest aankleden tot hij dertien was?
Do you know that I used to have to dress him till he was 13?
DutchWe moeten het ene directoraat niet aankleden ten koste van het andere; hierbij denk ik in het bijzonder aan het DG VI.
Let us take care that we are not robbing Peter to pay Paul; I am thinking particularly of DG VI.
DutchTal van amendementen die het verdrag-Sakellariou moeten aankleden gaan onze fractie jammer genoeg dan ook te ver.
Regrettably, our Group thinks that many of the proposed amendments to the Sakellariou report go too far.
DutchHij ging steeds moeilijker lopen kon zich amper nog aankleden -- hij worstelde met zijn onwillige lichaam -- en toch heeft mijn vader nooit geklaagd.
But even as it got harder for him to walk and get dressed in the morning -- I saw him struggle more and more -- my father never complained about his struggle.