NL

aangroeien [groeide aan|aangegroeid] {werkwoord}

volume_up
Our force continues to grow.
Gemiddeld is de E.U. met een land per jaar aangegroeid sinds het einde van de Koude oorlog.
On average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.
Er was intussen het aangroeiend fenomeen van delokalisatie naar landen uit Midden-Europa en Zuidoost-Azië.
There was the growing phenomenon of industrial migration to the countries of Central Europe and South-East Asia.

Voorbeeldzinnen voor "aangroeien" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk kan geleidelijk spieren laten aangroeien, zomaar.
And I can build muscles gradually, just like that.
DutchUw wreedheid deed zijn troepen aangroeien.
Dutch. ~~~ En deze lage- of middellonenlanden, de opkomende lonenlanden, zij zullen ook economisch aangroeien.
And these lower or middle income countries, the emerging income countries, they will also forge forwards economically.
DutchOnze troepen blijven aangroeien.
DutchEn luister goed: in de nabije toekomst, zullen, tot 2050, onze steden elke week met meer dan een miljoen mensen aangroeien.
Now listen to this: Every week for the foreseeable future, until 2050, every week more than a million people are being added to our cities.
DutchWe namen toen die regeneratiemal en plaatsten ze in het ontbrekende meniscuskraakbeen om het in de knie van de patiënt te laten aangroeien.
We would then take that regeneration template and insert it into the missing meniscus cartilage to regrow that in a patient's knee.