NL

aangetrokken {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aangetrokken
Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot het idee van specifieke doelstellingen.
Not everybody is attracted by the notion of specific targets.
Ik voel me politiek gezien niet tot haar aangetrokken, maar door haar levenskracht, voel ik me tot haar aangetrokken.
I'm not politically attracted to her, but through her life force, I'm attracted to her.
Mijn hele leven voel ik me... aangetrokken tot een bepaald soort mannen.
All my life I have been...... attracted to a certain kind of man.

Voorbeeldzinnen voor "aangetrokken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZeker, de wereld heeft zich het lot van Niger nu eindelijk aangetrokken.
Admittedly, the world has finally turned its attention to the fate of Niger.
DutchEn net als in 1763 heeft Parijs zich niets aangetrokken van het lot van Nieuw-Frankrijk.
And, just as in 1763, Paris was uninterested in the fate of the new France.
DutchDe EIB heeft zich die kritiek aangetrokken en er hebben wezenlijke veranderingen plaatsgevonden.
The EIB has understood the criticism, and significant changes have taken place.
DutchWe vragen ons af hoe het toch komt dat jongeren zich aangetrokken voelen tot de drugshandel.
We ask ourselves what it is that attracts young people to the drugs trade.
DutchWarme lucht stijgt op, en lucht wordt van zee aangetrokken om het te vervangen.
Hot air rises, and air is drawn in off the sea to replace it.
DutchNiet iedereen voelt zich aangetrokken tot het idee van specifieke doelstellingen.
Not everybody is attracted by the notion of specific targets.
DutchMaar ik begrijp, mevrouw de commissaris, dat u inmiddels het boetekleed heeft aangetrokken.
I understand, however, Commissioner, that you have meanwhile repented.
DutchDe Birmese dictatuur heeft zich hiervan niets aangetrokken en er is verder niets gebeurd.
The Burmese dictatorship ignored this and nothing more has happened.
DutchMijn hele leven voel ik me... aangetrokken tot een bepaald soort mannen.
All my life I have been...... attracted to a certain kind of man.
DutchIk werd aangetrokken door deze gemeenschap en begon foto's te nemen.
I got drawn into this community and I began to take pictures there.
DutchHierdoor werd ik oorspronkelijk door de Mola aangetrokken, hun ongelofelijk bizarre vorm.
And that's actually what drew me to the Mola in the first place, was this terribly bizarre shape.
DutchZullen ook zijn leden hun biezen pakken omdat de Raad zich niets van hun mening heeft aangetrokken?
Will the Governing Council also resign for allowing itself to be ignored by the Council?
DutchIk ben trots op het recordbedrag aan investeringen dat we hebben aangetrokken.
I am proud of our record in securing inward investment.
DutchZij hebben zich niks aangetrokken van toelichtingen of oplossingen, of van wat voor aanbeveling dan ook.
They have taken no notice of explanations or solutions, nor any type of suggestion.
DutchHet systeem werkt ook als afschrikmiddel voor jonge mensen die zich aangetrokken voelen tot de landbouw.
The system is also acting as a deterrent to young people making a career in farming.
DutchWij hopen bovenal dat meer jonge mensen zich aangetrokken gaan voelen tot een wetenschappelijke carrière.
We hope, above all, that more young people will be attracted to science as a career.
DutchOm deze reden voel ik me aangetrokken tot systemen en patronen.
So for this reason, I'm particularly drawn to systems and patterns.
DutchDaarom moeten nieuwe actoren worden aangetrokken zowel in de besluitvorming als in de uitvoering.
Therefore new players must be attracted both to the decision-making and to the implementation.
DutchIk betreur dat ze zich van de publieke opinie niets heeft aangetrokken.
I am sorry that it has not thought about public opinion.
DutchTot nu toe lijkt het er niet op dat de regering van dit land zich iets heeft aangetrokken van ernstige inbreuken.
Until now, his government has not seemed to bother about serious infringement.