NL

aangenomen {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aangenomen (ook: geadopteerd)
De verordening zal worden aangenomen door middel van de medebeslissingsprocedure.
The regulation is to be adopted by means of the codecision procedure.
Regelgeving moet niet alleen aangenomen, maar ook geïmplementeerd worden.
Regulations not only have to be adopted, but they have to be implemented as well.
Tijdens deze Conferentie is het federale overgangshandvest aangenomen.
It was at this Conference that the Transitional Federal Charter was adopted.

Voorbeeldzinnen voor "aangenomen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOp deze basis zijn de maatregelen ter bestrijding van discriminatie aangenomen.
That is the basis on which measures to combat discrimination have been adopted.
DutchDe Conferentie heeft de volgende aan de Slotakte gehechte verklaringen aangenomen:
The Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
DutchDaarom is het belangrijk dat het verslag-Hulthén in zijn geheel wordt aangenomen.
It is therefore important that Mrs Hulthén's report be adopted in its entirety.
DutchHet was nochtans een verbetering geweest indien we amendement 53 hadden aangenomen.
The report would have gained a lot if Amendment No 53 had instead been approved.
DutchHet is belangrijk dat het amendement dat hierop betrekking heeft, wordt aangenomen.
It is important that the amendment relating to this provision should be adopted.
DutchHet amendement zal dan ook aangenomen worden in licht gewijzigde bewoordingen.
The amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
DutchOok dit amendement is aangenomen, en daarvoor dank aan de Begrotingscommissie.
This amendment has also been adopted, for which I thank the Committee on Budgets.
DutchDaarom ben ik blij dat wij dit verslag met een grote meerderheid hebben aangenomen.
I am therefore very pleased that we have adopted this report by a large majority.
DutchIk ben blij dat mijn verslag vrijwel unaniem door onze Vergadering is aangenomen.
I am pleased that my report has been adopted almost unanimously by the House.
DutchDat amendement is aangenomen met 22 stemmen voor, 2 tegen en 2 onthoudingen.
That amendment was adopted with 22 votes in favour, 2 against and 2 abstentions.
DutchDeze richtlijn is inmiddels aangenomen en wordt op 14 augustus 1999 van kracht.
This directive has been adopted and is going to enter into force on 14 August 1999.
DutchIn dit opzicht heb ik in eerste lezing een amendement ingediend dat is aangenomen.
In fact I tabled an amendment on the subject at first reading, which was accepted.
DutchDe Commissie wenst dat beide richtlijnen zo snel mogelijk kunnen worden aangenomen.
The Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
DutchIk hoop dat de tekst met een heel grote meerderheid morgen zal worden aangenomen.
I hope that the text will be adopted by a very large majority in the vote tomorrow.
DutchIn de aangenomen tekst is herhaaldelijk sprake van een verbod op drijfnetten.
In the text adopted today the abolition of drift nets is mentioned several times.
DutchHelaas moet ik zeggen dat ik het niet met alle aangenomen conclusies eens ben.
Unfortunately, I must say that I do not agree with all of the conclusions reached.
DutchEigenlijk is het niet belangrijk welk van de twee amendementen aangenomen wordt.
But it actually does not make much difference which of the two amendments is adopted.
DutchReden hiervoor is dat de amendementen 5 en 14 door het Parlement zijn aangenomen.
The reason for this is that Amendments Nos 5 and 14 have been adopted by Parliament.
DutchDat zal blijken uit het definitieve verslag dat op 3 december wordt aangenomen.
This will be shown in the final report which is to be adopted on 3 December.
DutchWij hopen dat het Statuut nu zonder verdere problemen kan worden aangenomen.
We hope that there will be no further obstacles to the adoption of the Statute.