"aandelenmarkt" vertalen - Engels

NL

"aandelenmarkt" in het Engels

NL

aandelenmarkt {de}

volume_up
1. financiën
aandelenmarkt
Ik zal jullie zo vertellen wat ik hierover denk in verband met de aandelenmarkt.
I'll tell you what I think about this and the stock market in a minute.
Als we dit betrekken op de aandelenmarkt, bedenk dan wat er gebeurt.
Now, if we think about this in terms of the stock market, think about what happens.
Ik denk dat al deze krachten zeer negatief werken in de aandelenmarkt.
I think all of those forces worked in a very bad way in the stock market.
aandelenmarkt
Het is van groot belang dat er in Cardiff wordt gewerkt aan de vorming van een Europese aandelenmarkt voor risicodragend kapitaal en investeringen.
In Cardiff it is essential that we start the process of building a Europe-wide equity market for venture capital and for investment.
Of het geld nu als directe investering of via een instelling voor collectieve belegging in effecten op de aandelenmarkt komt, is in dit verband niet relevant.
Whether or not the money will come onto the equity market in the form of direct investment or via UCITS is not relevant here.

Voorbeeldzinnen voor "aandelenmarkt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk zal jullie zo vertellen wat ik hierover denk in verband met de aandelenmarkt.
I'll tell you what I think about this and the stock market in a minute.
DutchAls we dit betrekken op de aandelenmarkt, bedenk dan wat er gebeurt.
Now, if we think about this in terms of the stock market, think about what happens.
DutchIk denk dat al deze krachten zeer negatief werken in de aandelenmarkt.
I think all of those forces worked in a very bad way in the stock market.
DutchOp een bepaald moment maakt u zich zorgen over een mogelijke ineenstorting van de aandelenmarkt, zoals in 1987.
Then you become worried that the whole stock market is going to collapse, as it did in 1987.
DutchOntwikkelingen op de aandelenmarkt, die door de euro op gang gebracht kunnen worden, kunnen hier tot verbetering leiden.
To this extent, a flourishing share market driven by the euro could result in positive change.
DutchWie de grote dagbladen leest, weet dat niemand zich zorgen maakt over de vraag welk effect onze besluiten op de aandelenmarkt zullen hebben.
If you look at the major newspapers, you see that nobody worries about the effect any decision we take will have on the stock market.
DutchHet is van groot belang dat er in Cardiff wordt gewerkt aan de vorming van een Europese aandelenmarkt voor risicodragend kapitaal en investeringen.
In Cardiff it is essential that we start the process of building a Europe-wide equity market for venture capital and for investment.
DutchOf het geld nu als directe investering of via een instelling voor collectieve belegging in effecten op de aandelenmarkt komt, is in dit verband niet relevant.
Whether or not the money will come onto the equity market in the form of direct investment or via UCITS is not relevant here.
DutchHet is goed voor 70 procent van de Amerikaanse aandelenmarkt, 70 procent van het besturingssysteem voorheen bekend als je pensioen, je hypotheek.
And that's 70 percent of the United States stock market, 70 percent of the operating system formerly known as your pension, your mortgage.
DutchHet kan toch niet blijven duren dat investeren en het scheppen van banen minder lucratief zijn dan kortetermijntransacties op de valuta- en aandelenmarkt?
We cannot maintain a situation in which investments and the creation of jobs are less lucrative than short-term sales of foreign currency and shares.
DutchNu kunnen we instabiel weer een dag of drie van tevoren zien aankomen, maar wie kan het stijgen of dalen van de aandelenmarkt van de ene op de andere dag voorspellen?
Although we can predict unsettled weather three days in advance, who can predict the ups and downs of the stock market from one day to the next?
DutchWant als je deze week zit na te denken over Irak, Bush en de aandelenmarkt, ga je een van onze grootste avonturen ooit mislopen.
Because if you spend this week thinking about Iraq and thinking about Bush and thinking about the stock market, you're going to miss one of the greatest adventures that we've ever been on.
DutchUit de waardestijging met 12% van het aandeel Michelin in de dagen volgend op de aankondiging, blijkt een cynische en welbewuste manipulatie van de aandelenmarkt.
The 12 % rise in the share value of Michelin in the days following the announcement shows what a cynical and deliberate manipulation of the stock market was involved here.
DutchTot slot, als gevolg hiervan hebben de VS de NASDAQ, een aandelenmarkt voor het MKB, die het gemakkelijker maakt in kleine bedrijven te investeren ter financiering van hun groei en ontwikkeling.
Finally, stemming from this, the US has Nasdaq, a stock market for SMEs that makes it easy to invest in small firms to fund their expansion and development.
DutchElke particuliere pensioenregeling en de absoluut noodzakelijke vorming van een vermogensfonds voor de toekomstige pensioenvoorziening vereisen een goed functionerende en groeiende aandelenmarkt.
An effective and growing share market is essential for any private pension fund and for the capital stock accumulation for future pension provision that this clearly involves.
DutchDe kapitaalmarkt en de aandelenmarkt hebben zich sindsdien verder ontwikkeld en een bovenmatige exponentiële groei doorgemaakt tegen de achtergrond van een ongebreidelde financiële mondialisering.
Since then, the capital market and transferable securities have not just continued to evolve; thanks to unbridled financial globalisation, they have exploded exponentially and without restraint.