"aan jullie" vertalen - Engels

NL

"aan jullie" in het Engels

EN
NL

aan jullie {voornaamwoord}

volume_up
Wat ik graag wil doen is in een paar minuten aan jullie laten zien hoe het werkt.
So what I'd like to do is take a couple minutes and show you, actually, how it works.
Eerste vraag aan jullie is: waarom zou dit jullie interesseren?
First, I'll ask you: Why should you care?
Het is een geweldige eer voor mij om dit eerst aan jullie te kunnen laten zien.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
aan jullie (ook: u, je, jullie, jij, men, jou, aan u, aan je, naar je, aan jou)
Wat ik graag wil doen is in een paar minuten aan jullie laten zien hoe het werkt.
So what I'd like to do is take a couple minutes and show you, actually, how it works.
Eerste vraag aan jullie is: waarom zou dit jullie interesseren?
First, I'll ask you: Why should you care?
Het is een geweldige eer voor mij om dit eerst aan jullie te kunnen laten zien.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.

Voorbeeldzinnen voor "aan jullie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchLaat me jullie voorstellen aan de HULC - of de Universele Menselijke Lastdrager.
So let me now introduce to you HULC -- or the Human Universal Load Carrier.
DutchHoe is jullie staatswezen georganiseerd, dus wat doen jullie aan good governance?
How do you manage the running of the state effectively, in terms of good governance?
DutchDe meesten van jullie voelen aan van niet -- je zou dat er niet voor betalen.
Most of you have the intuition that it's not -- you wouldn't pay that for it.
DutchWat ik graag wil doen is in een paar minuten aan jullie laten zien hoe het werkt.
So what I'd like to do is take a couple minutes and show you, actually, how it works.
DutchHet is een geweldige eer voor mij om dit eerst aan jullie te kunnen laten zien.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
DutchHij is hier zelf naartoe gekomen om jullie leger aan te voeren tegen de rebellen!
He is here to lead our armies in victorious battle against the rebels!
DutchTot slot, de les die ik aan jullie wou doorgeven, was deze hier.
And so, in conclusion, my lesson that I wanted to pass on to you, was this one here.
DutchMaar eerst wil ik jullie herinneren aan deze gebeurtenis. ~~~ De ineenstorting van het communisme.
But first, I would like to take you back to this event: the collapse of communism.
DutchHet is echt een wereld apart, en die gaan we aan jullie laten zien.
This is really a world within a world, and we're going to show you two.
DutchIk was bang dat een auto het kapot zou rijden terwijl ik deze foto voor jullie aan het maken was.
I was afraid a car was going to come smash it as I was taking a picture for you guys.
DutchHoe moet dat aan boord, als jullie elkaar nu al in de haren vliegen?
How you gonna act onboard if you're already at each other's throats?
DutchIk ben hier niet om jullie aan te moedigen om geld te geven aan de volgende bedelaar die u tegenkomt.
I'm not here to encourage you to give money to the next panhandler you meet.
DutchPM: Als het licht aan is, zullen we jullie beter zien en kunnen we het vliegtuig beter besturen.
PM: Yeah, the house lights and we'll see you all better and be able to fly the plane better.
DutchIk neem aan dat sommigen van jullie één of meer van zijn talks gezien hebben.
I guess many of you have seen one or more of his talks.
DutchAls jullie het woord 'microfinanciering' horen, waar denken jullie dan aan?
If you see the word "microfinance," what comes to mind?
DutchDe eerste vraag is: hoe komen jullie eigenlijk aan het bedrag dat in jullie amendement vermeld is?
The first question is: how do you actually arrive at the amount mentioned in your amendment?
DutchIk dring er bij jullie op aan om het hier beneden in het TED lab eens nader te gaan bekijken.
And I want to urge you, when you get a chance, to give it a closer look at the TED Lab downstairs.
DutchLaat mij jullie voorstellen aan degene die het meest in gevaar is.
But let me introduce you to the one who is most at risk here.
DutchIk heb jullie namen aan de Entmoet verteld...... en we zijn het er over eens...... dat jullie geen Orks zijn.
I have told your names to the Entmoot...... and we have agreed...... you are not Orcs.
DutchDus zeg ik tot de lidstaten: " Nu is het aan jullie in Stockholm.
So I say to Member States: " Over to you at Stockholm.

Vergelijkbare vertalingen voor "aan jullie" in Engels

jullie voornaamwoord
English
jullie samentrekking
English
aan voorzetsel
aan bijwoord