NL

duidelijk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
duidelijk (ook: eenduidig)
duidelijk (ook: helder)
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...

Voorbeeldzinnen voor "duidelijk" in het Duits

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
DutchHet is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
DutchHij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
DutchHet is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
DutchOp basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
DutchHet is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
DutchVoor ons wordt daaruit duidelijk dat ...