"szán" vertalen - Engels

HU

"szán" in het Engels

HU szán
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

szán
volume_up
sleigh {znw.}
Mivel pedig havon, ugye, nem csúszhatott Egyiptomban az a szán, nyilvánvaló, hogy Északról kellett származnia...
Since there was no snow in Egypt, the sleigh's origin must have been Nordic...
A történelem előtti Egyiptomban a naphajó egy szán volt.
In prehistoric Egypt the ship of the Sun was a sleigh.
Azonnal megkezdjük az önvédelmi erők kiképzését, hogy átvehessék a mi embereink helyét Mármint azután, hogy megbíztad őket ezzel a feladattal, Goto szan.
We will immediately commence training for the Self- Defense Force personnel to take over from our own people-once you as- sign them to us for that purpose, Goto-san.

Voorbeeldzinnen voor "szán" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianAz áldozatok sorsa ugyanaz volt, amelyet a Boszorkánymester az elfek népének szán.
He saw in these victims an image of the Elven people if the Warlock Lord prevailed.
HungarianJamata szan Amerika-gyűlölete úgyszintén, de még inkább a fanatikus őrültsége.
Yamata-san's hatred for America is another part, but most of all, it's pure madness.
HungarianBurma - választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
HungarianAmint ön előtt is ismeretes, Jamata szan, kormányzóválasztást tartunk.
Yamata-san, as you know, we will be holding elections for a local gov- ernor.
HungarianJobbra rántotta az aeroszán botkormányát, a szán megfordult, de közben megbillent.
He jerked the snowmobile's steering gear hard right and it swung around, tilting as it did so.
HungarianCsak ült ott és várt türelmesen, amíg Jamata szan átfutotta a papírokat.
She sat there while Yamata-san went over the papers, waiting patiently.
HungarianLétfontosságú, hogy Aung Szan Szú Kji korlátlan mozgás- és szólásszabadsággal rendelkezzen.
It is essential that Aung San Suu Kyi has unrestricted freedom of movement and speech.
HungarianEbben az esetben Goto kormánya megbukik, és talán Koga szan visszakapja előző helyét.
In that case, Goto's government will fall, and perhaps Koga-san will regain his former place.
HungarianHirtelen a szán motorja fölé hajolt, és letépte a gyújtómágnest.
Abruptly he leaned over the Skidoo's motor compartment and yanked off the magneto.
HungarianÖrülök, hogy Ashton asszony hamarosan Burmába megy, és találkozik Aung Szan Szú Kji asszonnyal.
I am pleased that Mrs Ashton will soon go to Burma and meet Mrs San Suu Kyi.
HungarianRemélhetjük, hogy diplomáciai úton rendezhető ez az ügy, Jamata szan?
' 'Can we hope for a diplomatic settlement to this business, Yamata-san?
HungarianAzt hiszem, engem azért engedtek be, mert Jamata szan azt akarta, hogy lássam.
They let me in, I suppose Yamata-san wanted me to have a look.
HungarianHogyan lehet választási kampányt folytatni, ha csak egy napot szán rá az ember?
How can you run an election campaign if you do it in one day?
HungarianTalált egy kis olajfoltos dobozt szűkszavú, ceruzával írott jelzéssel: Szán.
He found a small, oil-stained box with the abbreviation Skid. laconically marked on it in pencil.
HungarianBeszélnem kell önnel, Jamata szan közölte hivatalos hangnemben a tábornok.
I need to speak with you, Yamata-san, the General said formally.
HungarianElmagyarázná ezt Raizo szan? kérte az egyik hasznavehetőbb asztaltársa.
Please explain, Raizo-chan, one of his friendlier peers suggested.
HungarianHallotta, miként csusz-szan helyére a retesz, azután mély torokhang kuncogott fel mellette.
He heard a bar fall and then a low, throaty chuckle from beside him.
HungarianTom alacsony fedelet tákolt össze a szán maradványaiból, afféle kezdetleges barlangot.
Tom had propped up a low roof using salvaged bits of strutting from his sledge, making a rude cave.
HungarianNem gondolhat magára árulóként, Koga szan mondta pillanatnyi gondolkodás után Clark.
'' You must not think of yourself as a traitor, Koga-san,'' Clark said after a moment's consideration.
HungarianA szán nagy holtsúlya miatt erősen vágta a kezét a vontatókötél.
of his crude sledge dragged a tether wrapped around his left hand.